วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เศรษฐกิจเลยโตอันดับ 3 ของอีสาน ดึงธ.ไทยเครดิตเปิดสาขาใหม่ ปล่อยสินเชื่อรายย่อยจากภาวการณ์เจริญเติบโต การขยายตัวทางด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว พืชเศรษฐกิจ  การค้าชายแดนทางเศรษฐกิจสูงในอันดับ 3 ของภาคอีสานของจังหวัดเลย ธนาคารไทยเครดิต ขยายปีกเปิดสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย  จ.เลย
 
เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.2557  ธนาคารไทยเครดิต เปิดแถลงข่าวการเปิดสาขาใหม่ที่ จ.เลย ณ อาคารเลขที่ 83/ ถนนเจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 

นายกมลภู  ปาลิภาพงษ์  รองกรรมการผู้จัดการ  บมจ.ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย  เปิดเผยว่า  บมจ.ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย  เป็นบริษัทในกลุ่มประกันชีวิต  ให้บริการลูกค้าด้านธุรกรรมทางการเงิน บริการในรูปแบบสาขาสินเชื่อรายย่อยที่มีหลักประกัน เช่น บ้านที่อยู่อาศัย สถานประกอบการ อาคารพาณิชย์ ที่ดินเปล่าในแหล่งชุมชน หรือทองคำ โดยที่จังหวัดเลยนั้น ธนาคารฯต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ให้คำปรึกษาทางการเงินแก่ลูกค้า ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน  ในการทำธุรกิจหรือต่อยอดธุรกิจให้เติบโต  ซึ่งจังหวัดเลย มีศักยภาพสูง เป็นแหล่งชุมชน ด้านเศรษฐกิจดี ตอบโจทย์ได้ ในการสนับสนุนธุรกิจยายย่อยทั้งธุรกิจซื้อมาขายไป การท่องเที่ยว ด้านเกษตรและกิจการอื่น ๆ  โดยจะบริการเฉพาะธุรกรรมสินเชื่อเท่านั้น  จะไม่มีธุรกรรม ฝาก-ถอนและเปิดบัญชี   สาขาเลยเป็นสาขาที่ 15 ของประเทศ และเป็นสาขาที่ 4 ของภาคอีสาน ต่อจากนครราชสีมา อุดรธานี  สกกลนคร โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มลูกค้าที่ทำธุรกิจรายย่อยในตัวจังหวัดเลยและอำเภอรอบนอกรวมทั้งจังหวัดใกล้เคียง ให้วงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 100,000 บาท สูงสุด 10,000,000 บาท  มีจุดเด่นคือ สามารถเลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้นานสูงสุด 10 ปี  ในปี 2557 นี้ธนาคารตั้งเป้าหมายยอดขายไว้ประมาณ 150-200 ล้านบาท

นายกมลภู  ปาลิภาพงษ์  
รองกรรมการผู้จัดการ  บมจ.ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย  กล่าวอีกว่า   เหตุที่มาเปิดสาขาขึ้นที่จังหวัดเลย  เนื่องจากเห็นว่าจังหวัดเลยมีอัตราการเจริญเติบโต  มีการขยายตัวทางด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว พืชเศรษฐกิจ  การค้าชายแดนทางเศรษฐกิจสูงในอันดับ 3 ของภาคอีสานของจังหวัดเลย  ซึ่งเชื่อว่าจะมีอัตราความเจริญเติบโตสูงขึ้นเป็นลำดับ  นอกจากนี้เหตุผลหนึ่งที่มาเปิดตัวที่จังหวัดเลย เนื่องจากในปี 2558 ที่จะมาถึงจะเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งที่ผ่านมายอมรับว่าภาพรวมประเทศด้านธุรกิจชะลอตัว หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงก็มีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้น   จึงมั่นใจว่าในปี 2558 และปีต่อไป  ธุรกิจของภาคอีสานโดยเฉพาะตามแนวตะเข็บชายแดน โดยเฉพาะจังหวัดเลย   จะมีโอกาสเจริญเติบโตขึ้นมาเปิดในครั้งนี้เพื่อรองอรับอนาคต  รองกรรมการผู้จัดการ  บมจ.ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย กล่าว.  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น