วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ทหารเปิดเวทีไกล่เกลี่ยปัญหาเหมืองทอง 

ผู้การ จทบ.เลย นำผู้ว่าฯเลย เปิดเวทีถกปัญหาเหมืองทอง  ไร้เงากลุ่มคนรักษ์บ้านเกิดเข้าร่วม  ชาวบ้านยันต้องถอนประทานบัตร ปิดเหมืองฟื้นฟู  ฝ่ายทุ่งคำชี้ หากปิดกิจการ นักลงทุนจะขาดความเชื่อมั่นไทย  ยินดีหาทางออกร่วมกับชาวบ้าน  ด้านผู้การ จทบ.เลย เริ่มพบแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ เชื่อปัญหาคลี่คลายในเร็ววัน


เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม  2557  ที่หอประชุมโรงเรียนเขาหลวงวิทยา  ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย   พล.ต.วรทัต    สุพัฒนานนท์   ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเลย ในฐานะผู้บังคับกองกำลังรักษาความสงบประจำพื้นที่จังหวัดเลย พร้อมด้วย นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้ร่วมประชุมตัวแทนประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอันเนื่องมาจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำ พื้นที่ตำบลเขาหลวง  อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย   ทั้ง 6  หมู่บ้าน คือ บ้านห้วยผุก  บ้านนาหนองบง  บ้านกกสะทอน  บ้านโนนผาพุงพัฒนา  บ้านแก่งหิน และบ้านภูทับฟ้า  ซึ่งผลสรุปจากการประชุม ประชาชนยังมีความวิตกกังวลเรื่องปัญหาสุขภาพ  มลพิษ  สารปนเปื้อนในแหล่งน้ำ  ผลผลิตการเกษตรลดลง  มีความต้องการให้เหมืองหยุดกิจการและเพิกถอนประทานบัตร  แล้วกำหนดมาตรการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม  ระบบนิเวศ และสุขภาวะ  รวมทั้งเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

อย่างไรก็ตาม  เป็นที่น่าสังเกตว่า  การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ไม่มีตัวแทนกลุ่มคนรักษ์บ้านเกิดเข้าร่วมแต่อย่างใด

ในภาคบ่าย ได้มีการประชุมกับผู้บริหารของเหมืองทองคำ เพื่อรับทราบข้อมูลปัญหา และความต้องการ ของประชาชน ซึ่งผู้ประกอบการให้ข้อมูลว่า หากต้องหยุดกิจการ หรือเพิกถอนประทานบัตร จะเกิดผลกระทบกับการจ้างคนงาน  รวมทั้งผู้ถือหุ้นของบริษัท และขาดความเชื่อมั่นจากนักลงทุน แต่ผู้ประกอบการยินดีรับการตรวจสอบทุกด้านจากภาครัฐ หากผิดระเบียบหรือกฎหมาย ยินยอมให้ดำเนินการตามระเบียบ ส่วนการวางแผนฟื้นฟูเยียวยา เพื่อให้ประชาชนพื้นที่เกิดความมั่นใจจากผลกระทบนั้น ทางบริษัทต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการ จึงร้องขอความเห็นใจ  ขอดำเนินการกับแร่ดิบที่ได้ขุดขึ้นมาไว้แล้วก่อนเกิดเหตุความขัดแย้ง  เพื่อจะได้เป็นทุนในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูเยียวยา   และยินดีพบปะเจรจากับตัวแทนชาวบ้านทั้ง 6 หมู่บ้าน เพื่อหาทางออกร่วมกัน

ด้านพล.ต.วรทัต  สุพัฒนานนท์  ผู้บังคับกองกำลังรักษาความสงบประจำพื้นที่จังหวัดเลย กล่าวว่า การพบปะตัวแทนประชาชน และตัวแทนผู้ประกอบการครั้งนี้ ทำให้เริ่มมองเห็นช่องทางที่จะแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแล้ว ซึ่งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอันเนื่องมาจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำ จังหวัดเลย จะได้นัดประชุมตัวแทนประชาชน และผู้ประกอบการอีกครั้ง ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น