วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

‘สื่อเสรีเลย’จัดประกวดภาพถ่าย “สุข...สุดสุดที่เลย”ชิงเงินครึ่งแสน


จังหวัดเลยร่วมกับชมรมสื่อเสรีเลย  และ ททท.สำนักงานเลย จัดประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว หัวข้อ “สุข...สุดสุดที่เลย” เชิญชวนนักถ่ายภาพทั้งมืออาชีพ และสมัครเล่น ไม่จำกัดเพศ อายุและวัย  ไม่จำกัดประเภทกล้อง ชิงเงินรางวัลรวม 60,000 บาท รับสมัครถึง 15 ม.ค. 58 นี้

 
นายพิสิษฐ์  ราคาแพง  ประธานชมรมสื่อเสรีเลย  เปิดเผยว่า  จากการที่ชมรมสื่อเสรีเลย เคยจัดกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย  “Unseen เมืองเลย”  มาแล้ว 2 ครั้ง และได้รับความสนใจเป็นจำนวนมาก จากนักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปทั้งในและต่างจังหวัด และมีพื้นที่จัดแสดงงานภาพถ่ายในช่วงระหว่างการจัดงานกาชาดดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย (ต้นเดือนกุมภาพันธ์) เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมผลงานและความงามผ่านภาพถ่าย เป็นการเปิดมุมมองใหม่ในจังหวัดเลย  อีกทั้งถ่ายทอดอารมณ์ความสุขในมุมมองของบุคคล  ครอบครัว ความงดงาม  ความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ และเปิดมุมมองใหม่ ๆ ตลอดจน เป็นการคืนความสุขให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อถ่ายทอดแก่ผู้อื่น ผ่านภาพถ่าย และเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปให้เกิดความรักและหวงแหนร่วมกันรักษาไว้ให้ยั่งยืนสืบไป

นายพิสิษฐ์กล่าวอีกว่า  สำหรับในปีนี้ ชมรมสื่อเสรีเลยได้กำหนดจัดประกวดภาพถ่ายขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ภายใต้หัวข้อ “สุข...สุดสุดที่เลย”  เพื่อสานต่อโครงการประกวดภาพถ่าย “Unseen เมืองเลย”  ที่ได้จัดมาแล้ว 2 ครั้ง และหามุมมองแนวคิดใหม่ๆ  อันเป็นการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมในวงการถ่ายภาพ ซึ่งจะสร้างสีสันและแรงบันดาลใจแก่ผู้สนใจการถ่ายภาพทุกระดับ  มุ่งเน้นให้นักถ่ายภาพและประชาชนโดยทั่วไปที่สนใจการถ่ายภาพสร้างสรรค์ผลงานและมุมมองใหม่ๆ ที่ไม่ซ้ำเดิมส่งเข้าประกวด และเพื่อเป็นการพัฒนาผลงานการถ่ายภาพให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น , เพื่อเปิดโอกาสให้นักถ่ายภาพและประชาชนโดยทั่วไปที่สนใจในการถ่ายภาพได้มีเวทีที่จะแสดงออกถึงความสามารถและเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน , มอบความสุข ในการท่องเที่ยวสู่ประชาชน ทั้งประเทศ  และเพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ได้เผยแพร่ประสบการณ์ ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก และเรื่องราวต่างๆ ให้เกิดจิตสำนึก ความรัก ความรู้สึกหวงแหนความเป็นเจ้าของวัฒนธรรมและธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของจังหวัดเลยร่วมกัน , เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเลยแห่งใหม่ในมุมมองที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น โดยทางทีมงานสื่อเสรีเลย จะนำภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลและที่ส่งเข้าประกวดไปจัดพิมพ์เป็นปฏิทินตั้งโต๊ะหรือกิจกรรมอื่นที่เหมาะสมกับเวลา และนำไปแจกจ่ายประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการนี้ต่อไป

สำหรับคุณสมบัติผู้ที่ต้องการส่งภาพเข้าร่วมโครงการ จะเป็นนักถ่ายภาพทั้งมืออาชีพ หรือสมัครเล่น รวมทั้งประชาชนชาวไทย ผู้สนใจในการถ่ายภาพ โดยภาพที่ส่งเข้าประกวดสามารถถ่ายจากกล้องดิจิตอล และกล้องโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต  เงินรางวัลแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ ประเภทกล้องดิจิตอล และกล้องฟิล์ม  รางวัลชนะเลิศ เงินสด 10,000 บาท , รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รางวัลเงินสด 7,000 บาท , รางวัลรองชนะอันดับที่ 2  รางวัล เงินสด  5,000 บาท ,  รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล เงินสด  500 บาท  และประเภทกล้องโทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต (Smartphone & Tablet)  รางวัลชนะเลิศ รางวัลเงินสด 7,000 บาท , รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รางวัลเงินสด 5,000 บาท , รางวัลรองชนะอันดับที่ 2 รางวัลเงินสด  3,000 บาท  และรางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล เงินสด  500 บาท

ผู้สนใจส่งภาพถ่ายเข้าประกวดสามารถเข้าไปดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดได้ที่  http://linkloei.com/contest2015  หรือที่สำนักงานชมรมสื่อเสรีเลย อาคาร ททท.สำนักงานเลย ถ.เจริญรัฐ (ตรงข้ามไปรษณีย์เลย) ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น