วันพุธที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557

อาชีพอิสระทำประกันสังคมได้แล้ว สมัครปุ๊บ รับทันที 100 บ.


สำนักงานประกันสังคมเลยเชิญชวนผู้มีอาชีพอิสระ เกษตรกร แม่บ้าน  รับจ้างทั่วไป และผู้สูงอายุ  สมัครเป็นผู้ประกันตน  รับเงินออมทันที 100 บ.


เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน  2557   ที่สำนักงานประกันสังคม จ.เลย  นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์   ประกันสังคมจังหวัดเลย  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกันปล่อยขบวนคาราวานรถแห่ประชาสัมพันธ์โครงการขยายความคุ้มครอง ประกันสังคมมาตรา 40  โดยออกรณรงค์ให้ประชาชนได้รับทราบทั้ง 14 อำเภอ ของจังหวัดเลย

นายนันทชัย   ปัญญาสุรฤทธิ์   ประกันสังคมจังหวัดเลย  กล่าวว่า  สำนักงานประกันสังคมมีภาระกิจคุ้มครองแรงงานทั้งในและนอกระบบ เพื่อให้มีหลักประกันคุณภาพชีวิตที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน พ.ศ.2554  ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2555   โดยมีผู้ประกอบอาชีพอิสระให้ความสนใจและสมัครเป็นผู้ประกันตนอย่างต่อเนื่อง   จากสถิติการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 พบว่า  ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม และพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทห่างไกล


ประกันสังคมกล่าวอีกว่า  นอกจากนี้  ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว ยังขยายความคุ้มครองผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปี  ด้วย  ทางสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลยจึงได้จัดทำโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ  ขอเชิญชวนประชาชนที่ประกอบอาชีพอิสระ  เกษตรกร  แม่บ้าน  และผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป  เข้าสมัครเป็นผู้ประกันตน ซึ่งรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณมาช่วยเหลือ เพิ่มเงินออมให้แก่ผู้สมัครเดือนละ 100 บาท  รวมเป็นเดือนละ 200 บาท หรือปีละ 2,400 บาท  เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2557 นี้ ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย  ถ.เลย-ด่านซ้าย ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย หรือสมัครได้ที่ที่ว่าอำเภอทุกแห่ง  โทรศัพท์สายด่วน 1506 หรือ 042-813453.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น