วันจันทร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558

เลยจัดยิ่งใหญ่ งานดอกฝ้ายบานฯปี 58 ลดค่าตั๋วเด็กเหลือ 5 บ. ผญ.10 บ.


เมื่อวันที่ 19 มกราคม  2558  ที่ทุ่งดอกฝ้าย  ข้างสำนักงานเทศบาลตำบลธาตุ  อ.เชียงคาน   จ.เลย  นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  พร้อมด้วยนางวณี  จิวะรังสรรค์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย   ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน “กาชาดดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย” ประจำปี 2558  โดยมีกิจกรรมชมไร่ดอกฝ้าย  การแสดงของนักเรียนเทศบาลตำบลธาตุ  และโรงรียนจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยเลย  การสาธิตการเก็บฝ้าย  ตี  การปั่น รวมทั้งการทอผ้าฝ้าย การทำผ้าห่มจากฝ้าย  โดยมีชาวบ้าน องค์กรเอกชน ร่วมงานกว่า 100 คน


ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกล่าวว่า  การจัดงานกาชาดดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ปี 2523 เป็นต้นมา  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวจังหวัดเลยได้พักผ่อนหย่อนใจหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และเพื่อจัดหารายได้สำหรับเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ไว้ใช้ในกิจการสาธารณประโยชน์และ   สาธารณกุศล
สำหรับในปีนี้ กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 1- 9  กุมภาพันธ์  2558  กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานของของหน่วยภาครัฐ ภาคเอกชน ในจังหวัดเลย กว่า 50 หน่วยงาน , การแสดงนิทรรศการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของหน่วยงานต่างๆ , การเดินแบบผ้าไทย , การประกวดร้องเพลงรณรงค์ โครงการ เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข”, การประกวดร้องเพลง ลูกทุ่งไทเลย” , การแสดงของนักเรียนนักศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆ ,  การประกวดผลผลิตทางการเกษตร , การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชน, การแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน , การแข่งขันเซปัคตะกร้อ , การแข่งขันชกมวย ,  การแข่งขันเปตอง , การแสดงนิทรรศการภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเลย , การแสดงของวงดนตรีชั้นนำทั้งสตริงและหมอลำ , การแสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ , การจำหน่ายสินค้าราคาถูก การจำหน่ายสลากกาชาด และ การออกร้านมัจฉากาชาด

สำหรับพิธีเปิด กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเลย ชมพิธีเปิดการจัดงานฯ อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา ประกอบด้วย 1) การแสดงของนางรำทุกขบวน ประกอบเพลง รักสลายดอกฝ้ายบานและ การแสดงของผีตาโขนและผีขนน้ำ ประกอบเพลง สาวเลย  ยังรอ การแสดงโดดร่มดิ่งพสุธา  ชมขบวนแห่ จำนวน 5 ขบวน ประกอบด้วย ขบวนที่ 1 เทิดทูนสถาบันขบวนที่ 2 ดำรงมั่นในเศรษฐกิจพอเพียงขบวนที่ 3 หล่อเลี้ยงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ขบวนที่ 4 งามล้ำแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมขบวนที่ 5 เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดเลย นักท่องเที่ยว และผู้สนใจ เที่ยวชมงาน กาชาดดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2558  ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย โดยทั่วกัน


ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกล่าวอีกว่า  สำหรับค่าตั๋วเข้าชมงานในปีนี้  คุยกับผู้รับเหมาจัดงาน ตกลงว่า จะลดราคาส่วนของเด็กเหลือ 5 บาท  ผู้ใหญ่ 10 บาท  ซึ่งในปีต่อไปอาจจะไม่มีการเก็บค่าตั๋ว  อย่างไรก็ตาม ต้องค่อยเป็นค่อยไป   ขณะที่การจัดระเบียบเรื่องการจอดรถ หรือบริเวณพื้นที่ของทางหลวง  ในปีนี้จะไม่อนุญาตให้ใครมาหาผลประโยชน์เหมือนดังเช่นปีที่ผ่านมา   ประชาชนที่มาเที่ยวชมงานจะได้รับความสะดวกแน่นอน.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น