วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558

ยก จทบ.เลยเป็นมณฑลทหารบกที่ 28


เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558  กระทรวงกลาโหม  ได้ออกประกาศกฎกระทรวงกำหนดหน้าที่และเขตพื้นที่ของมณฑลทหารบก  เปลี่ยนแปลงจังหวัดทหารบก 35 แห่ง  เป็นมณฑลทหารบก (มทบ.)  ประกอบด้วย

1. มณฑลทหารบกที่ 11 มีหน้าที่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ
2. มณฑลทหารบกที่ 12 มีหน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก และ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
3. มณฑลทหารบกที่ 13 มีหน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี
และจังหวัดอ่างทอง
4. มณฑลทหารบกที่ 14 มีหน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง
5. มณฑลทหารบกที่ 15 มีหน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
6. มณฑลทหารบกที่ 16 มีหน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม และ
จังหวัดสมุทรสาคร
7. มณฑลทหารบกที่ 17 มีหน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี
8. มณฑลทหารบกที่ 18 มีหน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9. มณฑลทหารบกที่ 19 มีหน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว จังหวัดจันทบุรี และ
จังหวัดตราด
10. มณฑลทหารบกที่ 21 มีหน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ
11. มณฑลทหารบกที่ 22 มีหน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอำนาจเจริญ
12. มณฑลทหารบกที่ 23 มีหน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดกาฬสินธุ์
13. มณฑลทหารบกที่ 24 มีหน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย
14. มณฑลทหารบกที่ 25 มีหน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดศรีสะเกษ
15. มณฑลทหารบกที่ 26 มีหน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดมหาสารคาม
16. มณฑลทหารบกที่ 27 มีหน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดยโสธร
17. มณฑลทหารบกที่ 28 มีหน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัดเลย และจังหวัดหนองบัวลำภู
18. มณฑลทหารบกที่ 29 มีหน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร และจังหวัดบึงกาฬ
19. มณฑลทหารบกที่ 210 มีหน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร
20. มณฑลทหารบกที่ 31 มีหน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร
และจังหวัดอุทัยธานี

21. มณฑลทหารบกที่ 32 มีหน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง
22. มณฑลทหารบกที่ 33 มีหน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ
จังหวัดลำพูน
23. มณฑลทหารบกที่ 34 มีหน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา
24. มณฑลทหารบกที่ 35 มีหน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดแพร่
25. มณฑลทหารบกที่ 36 มีหน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดพิจิตร
26. มณฑลทหารบกที่ 37 มีหน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย
27. มณฑลทหารบกที่ 38 มีหน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัดน่าน
28. มณฑลทหารบกที่ 39 มีหน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย
29. มณฑลทหารบกที่ 310 มีหน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก
30. มณฑลทหารบกที่ 41 มีหน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนอกจากอำเภอทุ่งสง
และจังหวัดภูเก็ต
31. มณฑลทหารบกที่ 42 มีหน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล


โดยให้มีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น