วันจันทร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2558

หอการค้าเลย-ม.หอการค้าไทยจัดติวเข้ม ม.5-6 สู่รั้วมหา’ลัย


เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558  ที่หอประชุมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา  หอการค้าจังหวัดเลย ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และภาคธุรกิจเอกชน จัดกิจกรรม เปิดประตูความรู้ สู่รั้วมหาวิทยาลัย จากจอมยุทธ์คณาจารย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  โดยมีนายยิ่งยศ  ธนะจันทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นประธานพิธีเปิด

นายธีระศักดิ์  ศุภพิทักษ์ไพบูลย์  ประธานหอการค้าจังหวัดเลย  กล่าวว่า  หอการค้าจังหวัดเลยและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ในฐานะองค์กรภาคเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  ได้เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเลย ให้มีโอกาสทางการศึกษาทัดเทียมกับเยาวชนในเมืองใหญ่  โดยมีคณาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นผู้มาให้ความรู้ ในสาขาวิชาต่างๆ มาติวให้แก่นักเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6  โดยมีการติว O-NET  ( แบบสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน  )  และการติววิชาความถนัด GAT  ( General Aptitude Test ความถนัดทั่วไป คือ การวัดศักยภาพในการเรียนมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ  ) ,  PAT  (Professional and Academic Aptitude Test ความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ คือ ความรู้ที่เป็นพื้นฐาน)

ประธานหอการค้าจังหวัดเลยกล่าวอีกว่า  โครงการนี้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน เป็นครั้งที่ 7   ในปีนี้มีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน จาก 32 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเลย  โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น.
    
นายธีระศักดิ์  ศุภพิทักษ์ไพบูลย์  


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น