วันเสาร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2558

ผู้ว่าฯเลยตั้งรางวัลนำจับคนทิ้งขยะ 5,000 บ.


ที่ลานวัฒนธรรมหน้าวัดท่าคก ถ.ชายโขง อ.เชียงคาน จ.เลย  สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเลยจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการรักษาความสะอาด และลดปริมาณขยะมูลฝอย  มีนายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นประธานพิธีเปิด
 
นายดิษพล  บุตรดีวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดเลย  กล่าวว่า  การจัดโครงการครั้งนี้ได้ดำเนินการตามนโยบาย “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุขของ คสช.  เพื่อแก้ไขปัญหาในการจัดการขยะที่ยั่งยืนคือ การสร้างวินัยของคนในชาติ โดยบูรณาการสื่อสาร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการรักษาความสะอาดของบ้านเมือง และการจัดการขยะอย่างครบวงจร  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการรักษาความสะอาด และลดปริมาณขยะมูลฝอยขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.)สำหรับกิจกรรมในโครงการนี้ประกอบด้วย  การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยดีเด่น , กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึก และกิจกรรมสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายกับบุคคลที่ทิ้งขยะปฏิกูลมูลฝอย ลงในที่หรือทางสาธารณะ  โดยมีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ประชาชน และสถานศึกษาเข้าร่วมรณรงค์รักษาความสะอาด และลดปริมาณขยะมูลฝอย รวมประมาณ 300 คน 
ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลยได้จัดทำถุงผ้าและผ้ากันเปื้อนให้แก่แม่ค้า พร้อมเดินในการรณรงค์ ขอความร่วมมือในการรักษาความสะอาดและลดปริมาณขยะมูลฝอย  จากนักท่องเที่ยว พ่อค้าแม่ค้า และผู้ประกอบการบริเวณถนนวัฒนธรรม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย


ด้านนายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  กล่าวว่า  นับตั้งแต่จังหวัดเลยได้ดำเนินการตามนโยบายของ คสช.ในด้านการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ปรากฏว่า จังหวัดเลยกลายเป็นเมืองที่สะอาด ปราศจากขยะ และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยในปี 2559 ได้กำหนดเป้าหมายจะทำให้จังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่สะอาดที่สุดในประเทศ พร้อมต้อนรับหน่วยงานทุกองค์กรมาศึกษาดูงานจังหวัดต้นแบบในด้านการดูแลรักษาความสะอาด อันจะนำมาซึ่งจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น เป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น


 ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกล่าวอีกว่า สำหรับหนึ่งในมาตรการ รณรงค์และปลูกจิตสำนึกให้แก่ประชาชน ก็คือการ ตั้งรางวัลนำจับผู้ที่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ หากประชาชนพบเห็น สามารถถ่ายภาพเป็นหลักฐานแล้วโพสต์ขึ้นบนสังคมออนไลน์ หรือในเฟซบุ๊ค หากภาพนั้นนำไปสู่การจับปรับดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิดได้ เดิมนั้นได้ตั้งเงินรางวัลนำจับให้ไว้ที่ 1,000 บาท  แต่หลังจากนี้ตนได้เพิ่มเงินรางวัลเป็น 5,000 บาท  เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจมากขึ้น นายวิโรจน์กล่าว.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น