วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558

เทศบาลเมืองวังสะพุงเปิดเวทีสภาเมือง ขอความเห็นประชาชนเดินหน้า 5 โครงการใหญ่


ที่หอประชุมอำเภอวังสะพุง จ.เลย  เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558  เทศบาลเมืองวังสะพุงเปิดสภาเมือง เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้นำชุมชน  ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองวังสะพุง  พิจารณาโครงการพัฒนาเมือง 5 โครงการ ประกอบด้วย การก่อสร้างสนามกีฬามาตรฐานระดับอำเภอ  , การก่อสร้างศูนย์ประชุมวิชาการ , การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเลย  , การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเลย  และการขอใช้พื้นที่สาธารณะเลย-ลัด  ส่วนที่เหลือ   โดยมีนายวิสา  ญัญญลักษณ์  นายอำเภอวังสะพุง  เป็นประธานพิธีเปิด

นายเลิศศักดิ์  พัฒนชัยกุล  นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง  กล่าวว่า  ในการเปิดสภาเมืองครั้งนี้ ถือว่าเป็นความพิเศษกว่าครั้งที่ผ่านมา  เนื่องจากในวันนี้หากนับตามวาระปกติแล้ว  เป็นวันครบวาระการดำรงตำแหน่งของรวมทั้งฝ่ายบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวังสะพุงทั้ง 18 คน    แต่เนื่องจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ออกประกาศให้ทำงานต่อไปได้  เทศบาลเมืองวังสะพุงจึงได้นำโครงการพัฒนาเมือง 5 โครงการมาให้ประชาชนร่วมกันตัดสินใจ  ด้วยแนวทางที่ว่า อำนาจประชาชนมิได้สิ้นสุด ณ วันเลือกตั้ง 

ซึ่งเมืองวังสะพุงนั้นเป็นแค่เมืองผ่าน ไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวดึงดูดผู้คนให้เข้ามาแวะจับจ่ายใช้สอย กระตุ้นเศรษฐกิจ ให้ชาวเมืองวังสะพุงมีรายได้เพิ่มขึ้น  ดังนั้น เทศบาลเมืองวังสะพุงจึงกำหนดโครงการก่อสร้างต่างๆ  ประกอบด้วย  การก่อสร้างสนามกีฬามาตรฐานระดับอำเภอ  , การก่อสร้างศูนย์ประชุมวิชาการ , การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเลย  , การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเลย  และการขอใช้พื้นที่สาธารณะเลย-ลัด  ส่วนที่เหลือ  ซึ่งทั้งหมดเป็นโครงการต่อเนื่อง อยู่ในบริเวณเดียวกัน คือที่ดินสาธารณะ 93 ไร่ โดยโครงการสนามกีฬามาตรฐานระดับอำเภอนั้นกำลังดำเนินการก่อสร้าง ด้วยงบประมาณ 25 ล้านบาท ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา  คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 นี้  อย่างไรก็ตาม เทศบาลเมืองวังสะพุงได้ขอกู้เงินเพิ่ม จำนวน 50 ล้านบาท เพื่อปรับปรุง ต่อเติมให้ได้มาตรฐานสำหรับการรับเป็นเจ้าจัดการแข่งขันกีฬาในระดับภูมิภาคได้ 


นอกจากนี้ ในงบประมาณ 50 ล้านบาท ยังใช้สำหรับการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเลย ที่ออกแบบเป็นพิเศษให้มีอัตลักษณ์ของท้องถิ่น การปรับปรุงสวนสาธารณะ ก่อสร้างรูปเหมือนหลวงปู่ชอบ ฐานสโม 
ขณะเดียวกัน จะมีการก่อสร้างศูนย์ประชุมขนาดใหญ่ เพื่อรองรับการประชุม อบรม สัมมนาหน่วยงานราชการ และองค์กรเอกชน  เพราะในจังหวัดเลย มีเพียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่สามารถรองรับการประชุมขนาดใหญ่ได้  ซึ่งมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ  ดังนั้นเมืองวังสะพุงจะเป็นศูนย์การในด้านนี้   ส่วนการก่อสร้างเขื่อนกั้นตลิ่งนั้น ดำเนินการโดยใช้งบของกรมเจ้าท่าตามปกติ 

ทั้งนี้  ที่ประชุมสภาเมืองได้มีการอภิปรายถึงโครงการดังกล่าวอย่างกว้างขวาง ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะมีการพัฒนาเมือง  อย่างไรก็ตาม มีผู้ร่วมสภาเมืองได้แสดงความเป็นห่วงถึงแหล่งงบประมาณที่ได้มาจากเงินกู้  อาจเป็นภาระผูกพันสร้างปัญหาให้ผู้บริหารชุดต่อไปที่จะเข้ามา  ซึ่งนายเลิศศักดิ์  พัฒนชัยกุล  นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง ยืนยันว่ามีความจำเป็นต้องกู้เงิน  เพราะงบประมาณของเทศบาลมีไม่เพียงพอ  รับปากว่าจะพิจารณาเรื่องนี้ให้ถี่ถ้วน และใช้จ่ายเงินงบประมาณที่กู้มาด้วยความคุ้มค่ามากที่สุด. 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น