วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

กรุงไทยเลยใจดี ให้ยืมเงิน 2 หมื่น ซื้อจักรยาน


เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน  2558   ที่ธนาคารกรุงไทย  สาขาย่อยศูนย์ราชการจังหวัดเลย  จัดกิจกรรมการเปิดตัวสินเชื่อสำหรับซื้อจักรยานสำหรับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ โดยมีนายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิด

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เปิดเผยว่า  จากการที่รัฐบาลได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในกิจกรรม “  ปั่นเพื่อแม่  Bike  for  Mom “ เมื่อวันที่  16  สิงหาคม  2558  และกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในกิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ  Bike  for  Dad  “ ในวันที่  11  ธันวาคม  2558  ซึ่งประชาชนชาวจังหวัดเลยได้แสดงความจงรักภักดีโดยการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเป็นจำนวนมาก และได้สร้างกระแสความตื่นตัวแก่ชาวจังหวัดเลย ในการขับขี่รถจักรยาน เพื่อการออกกำลังกาย  สร้างสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง  ก่อให้เกิดการรวมตัวเป็นกลุ่ม หรือชมรมผู้นิยมการขับขี่รถจักรยาน สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ   และมีการจัดกิจกรรมซ้อม และปั่นจักรยาน ทั้งเพื่อสุขภาพ , เพื่อการท่องเที่ยว , เพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์  ต่อเนื่องมาอีกเป็นจำนวนมาก  

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวอีกว่า  จากการได้ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน กับชมรม หรือกลุ่มผู้นิยมการปั่นจักรยาน ได้ทราบข้อมูลว่า มีผู้ต้องการเปลี่ยนจากรถคันเดิม หรือซื้อรถจักรยานคันใหม่  เพื่อให้ได้มาตรฐาน และเหมาะสมกับสภาพร่างกาย  และมีผู้เสนอให้จัดหาแหล่งเงินเพื่อจัดหาซื้อจักรยาน  จังหวัดเลยจึงได้ประสานกับธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) เพื่อจัดทำโครงการ สินเชื่อพร้อมใช้ สำหรับการจัดซื้อจักรยาน ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐขึ้น 

นายวีระ  พันธุ์แสง  ผู้จัดการสำนักงานเขต สำนักงานเขตเลย  เปิดเผยว่า  สำหรับสินเชื่อรายการนี้  กำหนดให้กู้เงินได้รายละไม่เกิน  20,000  บาท  กำหนดผ่อนชำระไม่เกิน 24 เดือน   โดยผู้ขอใช้บริการต้องแจ้งชื่อ เลขประจำตัวประชาชน และเอกสารรับรองเงินเดือนจากต้นสังกัด ยื่นขอใช้บริการได้ที่ สำนักงานจังหวัดเลย และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  ทุกสาขาในจังหวัดเลย.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น