วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ผู้ว่าฯเลยลงนามสั่งปิด “วีบาร์” 5 ปี


ผู้ว่าฯเลยออกคำสั่งปิดวีบาร์ ผับดังย่าน ม.ราชภัฏเลย เป็นเวลา 5 ปี  หลังพบความผิดซ้ำซาก ปล่อยเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าไปซื้อเหล้ากินในร้าน  ถือเป็นการขัดต่อประกาศคสช. เปิดช่องให้ฟ้องศาลปกครองได้ภายใน 90 วัน

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558  นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้ลงนามในคำสั่งจังหวัดเลยที่ 5907/2558 เรื่องการสั่งปิดสถานที่สถานประกอบการร้านวีบาร์ 

คำสั่งดังกล่าวระบุว่า  ด้วยสถานประกอบการร้านวีบาร์ตั้งอยู่เลขที่ 610 หมู่ 11 ถนนเลย-เชียงคาน  ตำบลเมืองอำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย ได้ประกอบกิจการฝ่าฝืนกฎหมายเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 22.oo น. นายพรชัย  ถมกระจ่าง  ปลัดจังหวัดเลย  ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอเมืองเลย เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองเลย เจ้าหน้าที่สรรพสามิตอำเภอเมืองเลย เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเลย ได้กวดขันและตรวจสอบสถานประกอบการที่เปิดให้บริการคล้ายสถานบริการรอบสถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจากการตรวจสอบพบว่าสถานประกอบการร้านวีบาร์เคยถูกดำเนินคดี ข้อกล่าวหาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/ 2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558   โดยเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 23.30 น. เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรเมืองเลย ได้ร่วมกันจับกุมนายณรงค์วิทย์  นาเจริญอายุ 41 ปี อยู่บ้านเลขที่ 25/3 หมู่ที่ 3 ตำบลบางงอน  อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ดูแลร้านวีบาร์ ข้อกล่าวหาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

นายณรงค์วิทย์ ผู้ถูกจับกุมยอมรับว่าได้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์จริง พนักงานสอบสวนได้ทำการเปรียบเทียบปรับจำนวน 6,000 บาท ตามคดีเปรียบเทียบที่ 58/59 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558 และอำเภอเมืองเลย ได้สอบปากคำนายณรงค์วิทย์ ให้ถ้อยคำว่าเป็นเจ้าของผู้ประกอบการและเป็นผู้ดูแลร้านวีบาร์ และมีนางสาววาสนา  ศรีชมศร เป็นผู้ได้รับอนุญาตขายสุราจากเจ้าพนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย สาขาเมือง จากพฤติการณ์ดังกล่าวถือได้ว่าร้านวีบาร์จงใจประกอบกิจการฝ่าฝืนกฎหมายเป็นการกระทำอันเป็นผลต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม

อาศัยอำนาจตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/ 2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 จังหวัดเลยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเลยมีคำสั่งปิดและห้ามมิให้เปิดสถานประกอบการในสถานที่ร้านวีบาร์เป็นเวลา 5 ปี

หากสถานประกอบการร้านวีบาร์ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้ให้ใช้สิทธิทางศาลโดยให้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองอุดรธานีภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่งนี้  คำสั่งระบุ

ทั้งนี้ วันที่ 24 ธันวาคม 2558   พล.ต.ชัยวิน  ผูกพันธุ์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28  ในฐานะผู้บังคับกองกำลังรักษาความสงบประจำจังหวัดเลย  นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ  ทหาร  เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองเลย  เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย  เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย  ออกตรวจร้านวีบาร์และร้านบลาบลา สถานบันเทิงที่อยู่ละแวกเดียวกัน  โดยพบว่า มีกลุ่มวัยรุ่นเข้ามาใช้บริการจำนวนมาก  และยังพบเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี รวมอยู่ด้วยหลายราย  นอกจากนี้ จากการสุ่มตรวจปัสสาวะผู้มาใช้บริการ พบว่า มีสารเสพติดจำนวน 2 ราย  จนกระทั่งนำไปสู่การออกคำสั่งปิดร้านวีบาร์ครั้งนี้  ซึ่งสถานบันเทิงทั้งสองแห่งได้รับการร้องเรียนจากนักศึกษาและประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงว่าได้รับความเดือดร้อนเสียงดังรบกวนในยามวิกาลมาแล้วหลายครั้ง.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น