วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2558

เลย-หลวงพระบางกระชับสัมพันธ์เชื่อมโยงการท่องเที่ยว


เมื่อวันที่  13 ธันวาคม  2558  ที่โรงแรมเลยพาเลซ  อ.เมือง จ.เลย  มีการประชุมการประชุมคณะทำงานความร่วมมือการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเลย แขวงหลวงพระบาง  ครั้งที่ 1  โดยมีดร.คำหมั้น ​จันทะลังสี​ รองเจ้าแขวงหลวงพระบาง​​ เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายลาว  ส่วนฝ่ายไทยนำโดยนายเสน่ห์  นนทะโชติ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และองค์กรธุรกิจภาคเอกชนของฝ่าย จ.เลย

ที่ประชุมทั้งสองฝ่ายมีความเห็นร่วมกันเกี่ยวการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างจ.เลยกับแขวงหลวงพระบาง  ความร่วมมือระหว่างจังหวัดเลย แขวงหลวงพระบาง ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  สร้างความเข้าใจในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยว      ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มาตรฐานร่วมกัน  สร้างความเข้าใจในการประชาสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับรู้ โดยมีแนวทางการส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเลย - แขวงหลวงพระบาง  จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ (Roadshow)  จังหวัดเลยขอเชิญฝ่ายแขวงหลวงพระบางร่วมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแขวงหลวงพระบางในงานกาชาดดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย


นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีแนวทางสร้างความเข้าใจในการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดเลย  - แขวงหลวงพระบางให้ดียิ่งขึ้น โดยสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเลย - แขวงหลวงพระบาง  ประกอบด้วยการจัดกิจกรรม FAM TRIP โดยใช้เส้นทางระหว่างแขวงหลวงพระบาง จังหวัดเลยและพื้นที่เชื่อมโยง ระหว่างเดือนมกราคม เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559  จัดกิจกรรม Study Tour ศึกษาอารยธรรมอาณาจักรล้านช้าง ตามเส้นทาง หลวงพระบาง  - ไชยะบุลี  - เลย ระหว่างเดือนมกราคม เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559

 

ขณะเดียวกันทั้งสองฝ่ายยังได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมประเพณี  โดยจังหวัดเลยขอเชิญแขวงหลวงพระบางจัดชุดการแสดงทางด้านวัฒนธรรมแขวงหลวงพระบาง เข้าร่วมแสดงในงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน และการเข้าร่วมการแสดงทางด้านวัฒนธรรมของจังหวัดเลยในแขวงหลวงพระบางด้วย  โดยมอบหมายให้ สำนักงานพื้นที่พิเศษเลย เป็นผู้แทนฝ่ายจังหวัดเลย และแผนกแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวแขวงหลวงพระบาง เป็นผู้แทนฝ่ายแขวงหลวงพระบาง  ทำหน้าที่ประสานงานการดำเนินงาน คณะทำงานความร่วมมือการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเลย –  แขวงหลวงพระบาง และการจัดกิจกรรมด้านการการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเลย แขวงหลวงพระบาง.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น