วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559

สพม.19 จับมือ กศน.เลย มุ่งใช้หลักสูตรระยะสั้น


ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย – หนองบัวลำภู) ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้เพื่อให้มีงานทำ ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและตลาดแรงงาน  จึงได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเลย (กศน.จังหวัดเลย)  จัดพิธีบันทึกลงนามความร่วมมือ การใช้หลักสูตรระยะสั้น ขึ้น เพื่อร่วมกันกำหนดหลักสูตร พัฒนาหลักสูตร บุคลากร สื่อและอาคารสถานที่


ดร.อดิศักดิ์ กล่าวต่อว่า  ซึ่งปกติทุกโรงเรียนจะจัดให้มีการเรียนเพิ่มเติมเป็นรายวิชาเฉพาะ ที่นอกเหนือจาก วิชาแกนตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้อยู่แล้ว  เพียงแต่อยากจะให้วิชาเฉพาะ วิชาชีพต่างๆ ที่โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนขึ้นนั้น มีเครื่องการันตี  มีใบรับรอง หรือใบประกาศนียบัตรให้กับผู้เรียน  สพม.19 จึงได้เลือกที่จะร่วมมือกับ กศน.จังหวัดเลย ในการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น เนื่องจาก กศน.เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต มีครู มีผู้เชี่ยวชาญ มีปราชญ์ชาวบ้าน และอยู่ใกล้ชิดกับโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนมัธยมประจำตำบลมาโดยตลอด

ด้านนายบุญโชค พลดาหาญ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเลย (กศน.จังหวัดเลย) กล่าวว่า ถือเป็นนิมิตรหมายอันดีที่ กศน.จังหวัดเลย ได้รับเกียรติจาก สพม.19 ให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวิชาชีพ ซึ่งที่ผ่านมาทาง กศน.ก็ได้รับการสนับสนุนจากครูคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และส่วนอื่นๆ จากโรงเรียนมัธยมตลอดเวลาจนเป็นเนื้อเดียวกัน
......................................................
กฤตภาส ดวงไพชุม
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพม.19 ภาพ/ข่าว

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1293655323994544.1073742708.279538285406258&type=3

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น