วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2559

กศน.เลยปล่อยขบวนรถหนังสือสู่ชุมชน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

จังหวัดเลยจัดกิจกรรม ตักบาตรถวายพระราชกุศล และโครงการมหกรรม บรรณสัญจร เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559  ที่ลานหน้าห้องสมุดประชาชน “ เฉลิมราชกุมารี “ บ้านกำเนิดเพชร  ตำบลเมือง  อำเภอเมืองเลย  นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นำข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดเลย ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์สามเณร 62 รูป เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน และเปิดกิจกรรม “ บรรณสัญจร  สร้างการอ่าน เสริมการเรียนรู้  มุ่งสู่สังคมอุดมปัญญา “ เพื่อเทิดพระเกียรติ  เจ้าฟ้านักอ่าน"


กิจกรรมในงานประกอบด้วย การมอบเกียรติบัตรแก่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับอำเภอ และระดับตำบล ที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านดีเด่น , มอบเกียรติบรรณารักษ์ดีเด่น ของห้องสมุดประชาชนอำเภอ  และรับมอบหนังสือที่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้แก่ห้องสมุดประชาชน ตามโครงการส่งเสริมการอ่าน , ปล่อยขบวนคาราวานบรรณสัญจรนำหนังสือสู่ชุมชน 14 อำเภอ  จำนวน 14 คัน และเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนิทรรศการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบูรณาการผ่านกิจกรรม กศน. , กิจกรรมการแสดงบนเวทีของนักศึกษา กศน. แข่งขันตอบปัญหา และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน


ห้องสมุดประชาชน “ เฉลิมราชกุมารี “ จังหวัดเลย เป็นห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แห่ง 102  ของประเทศ จัดสร้างขึ้นด้วยเงินบริจาคของประชาชน  ภาคเอกชน และข้าราชการในจังหวัดเลย  จำนวนประมาณ 8 ล้านบาท แล้วเสร็จในปี 2559 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มีกำหนดการจะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด ในวันที่ 4ตุลาคม 2559 นี้. (ภาพ-ข่าว : สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.เลย)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น