วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2559

ภูกระดึงพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวแล้ว 1 ตุลาคมนี้


นายฑิตศักดิ์ สุริยาชัยวัฒนะ หัวหน้าอุทยาน  แห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย เปิดเผยว่าในปีการท่องเที่ยว 2560 ที่จะถึงนี้ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จะเปิดให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึง ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559  พร้อมกล่าวต่อไปว่าในปีการท่องเที่ยว 2560 ได้มีการกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปท่องเที่ยวและพักค้างคืน บนยอดภูกระดึง วันละ 5,000 คน
 
ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ผู้ประสงค์จะเข้าไปท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง สามารถสำรองการเข้าไปใช้บริการล่วงหน้าทั้งบ้านพัก เต็นท์ และพื้นที่กางเต็นท์ก่อนเดินทางได้ใน Website ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชที่ www.dnp.go.th หรือสำรองการเข้าไปใช้บริการได้โดยตรง ณ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง และเพื่อเป็นการอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติภูกระดึงให้คงคุณค่าและสวยงามตลอดไป

นายฑิตศักดิ์ กล่าวอีกว่า ในการเดินทางมาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูกระดึงนั้น ขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวทุกท่านช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครพิทักษ์ภูกระดึง และโครงการมัดจำบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งห้ามมิให้นำภาชนะที่ทำด้วยโฟม และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เข้ามาในเขตอุทยานฯ เพื่อให้เป็นอุทยานฯ ที่สะอาดสวยงาม และปลอดแอลกอฮอล์ ตลอดจนได้จัดเตรียมความพร้อมของชุดกู้ภัยประจำอุทยานฯ เพื่อคอยอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว โดยไม่จำเป็นต้องเตรียมอาหารมาเอง เพราะอุทยานแห่งชาติภูกระดึงได้มีจุดให้บริการร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ตลอดเส้นทางขึ้นเขาและที่พักแรมอย่างเพียงพอ โดยมีอัตราค่าจ้างหาบหามสัมภาระขึ้นเขากิโลกรัมละไม่เกิน 30 บาท


จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติภูกระดึงในหนาวนี้  โดยสามารถสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง โทรศัพท์หมายเลข 0-4281-0833 และ หมายเลข 0-4281-0834 (ในเวลาราชการ) อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 42180 โทร/ โทรสาร 0-4281-0833, 04281-0834ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น