วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559

กอ.รมน.เลย จับตาขบวนการปล่อยกู้ 1 ล้านบาทที่ภูกระดึง


แหล่งข่าวจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) จ.เลย  เปิดเผยว่า  ได้รับแจ้งมีกลุ่มคนอ้างว่าจะนำเงินมาจากต่างประเทศมาให้ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอภูกระดึงกู้ยืมคนละ 1,000,000 บาท  โดยมีการเก็บเงินค่าดำเนินการคนละ 150 บาท

เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัดเลย ได้เข้าสอบถามจากนายสนใจ แสงราชา  ผู้ใหญ่บ้านทุ่งใหญ่   ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย ทราบว่า  กลุ่มบุคคลที่อ้างว่ามาจากชมรมพัฒนาอาชีพแห่งประเทศไทย มีนางทูล ไม่ทราบชื่อนามสกุลจริง พักอาศัยอยู่กับนายพุทธา ทองจอน บ้านเลขที่ 2  หมู่ 1 บ.ทุ่งใหญ่ ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง เป็นหัวหน้าสายในเขต เข้ามาชักชวนชาวบ้านให้กู้เพื่อสนับสนุนเงินทุนสำหรับทำเกษตรกรรมด้วยการปลูกพีช เลี้ยงสัตว์ และรายได้อื่นที่ก่อให้เกิดรายได้ถูกต้องตามกฏหมาย สร้างรายได้ในครอบครัว  โดยกำหนดหลักเกณฑ์ กู้ได้ไม่เกินรายละหนึ่งล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1  บาทต่อปี ระยะเวลา 10 ปี คืนเงินยืม โดยให้รวมกลุ่มกันไม่เกิน 5 คน

ส่วนเอกสารประกอบการกู้ยืมเงิน ต้องมีสำเนาทะเบียนบ้าน  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รูปถ่ายสองนิ้วอย่างละ 2 นิ้ว  พร้อมให้กรอกแบบฟอร์มการกู้ยืม

โดยขณะนี้ชาวบ้านได้รวบรวมรายชื่อชาวบ้านประมาณ 1 พันคน เดินทางไปร่วมประชุมที่ จ.ขอนแก่น เพื่ออนุมัติให้กู้เงิน ถ้าผ่านคณะกรรมการฯ จะนัดจ่ายเงินใน 28 กันยายน 2559  ซึ่งเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัดเลย จะได้ตรวจสอบองค์กรและกลุ่มบุคคลดังกล่าวว่ามีพฤติกรรมเข้าข่ายหลอกหลวงประชาชนหรือไม่.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น