วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลูกชายควาญช้างพระที่นั่งสุดปลาบปลื้ม พ่อนำในหลวงเสด็จบนภูกระดึงปี 2498

นายทนง  สุวรรณสิงห์
พระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เมื่อวันที่ 2-20  พฤศจิกายน พ.ศ.2498  ซึ่งจังหวัดเลยเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน  2598 โดยจุดแรกเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรทัศนียภาพอันสวยงามของอุทยานแห่งชาติภูกระดึง  ในระหว่างที่เสด็จบนภูกระดึงครั้งนั้นทางกรมป่าไม้และจังหวัดเลยได้นำช้างสองเชือกมาถวายเป็นพระราชพาหนะ โดยคัดเลือกช้างของนายทองหนัก  สุวรรณสิงห์  ประธานสภาจังหวัดเลยในขณะนั้น  ปัจจุบันได้ล่วงลับไปแล้วนายทนง  สุวรรณสิงห์  บุตรชายคนสุดท้องของนายทองหนัก   อดีตข้าราชการสำนักงานจังหวัดเลย  ปัจจุบันเป็นประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเลย  เล่าว่า  เมื่อครั้งทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดเลยเป็นครั้งแรก  ตนอายุเพียง 5 ขวบ  พ่อเล่าว่า  ระหว่างการเตรียมการรับเสด็จ ทางกรมป่าไม้ได้ติดต่อมาที่จังหวัดเลยให้คัดเลือกช้างขึ้นไปถวายเป็นพระราชพาหนะบนภูกระดึง  พ่อของตนในขณะนั้นมีช้างอยู่หลายเชือก มีอาชีพรับจ้างชักลากไม้ด้วย  จึงได้รับการคัดเลือก โดยก่อนที่จะเดินทางไปภูกระดึงนั้น  ต้องนำช้างมาเดินหน้าศาลากลางจังหวัด ท่ามกลางผู้คนมากมาย เพื่อคัดเลือกเอาช้างเชือกที่ไม่ตื่นกลัว  2  เชือก  ส่วนผ้าปูรองประทับบนหลังช้าง แม่ของตนก็เป็นคนทำเอง เพราะเรียนจบด้านเย็บปักถักร้อย 

หลังจากนั้น พ่อของตนและผู้ดูแลช้างทั้งหมด 5 คน  ได้เดินทางขึ้นไปที่ภูกระดึง ใช้เวลา 2 วัน จึงเดินขึ้นถึงหลังแป  โดยขึ้นทางผาหมากดูก  เพราะทางคนเดินปกติที่ใช้อยู่แล้ว เป็นหุบเหว ลาดชันมาก

นายทองหนัก  สุวรรณสิงห์
เมื่อถึงวันรับเสด็จ  พ่อของตนได้ทำหน้าที่เป็นควาญช้าง  และมีผู้ทำหน้าที่เท้าช้างอีกสองคนเดินควบคุมช้างอยู่ด้านล่าง  ซึ่งได้เตรียมช้างไปสองเชือก  เพื่อให้ทั้งสองพระองค์แยกกันประทับพระองค์ละเชือก  แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ทรงมีพระราชประสงค์ให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาประทับด้วยกัน  ซึ่งช้างที่ทรงประทับชื่อพลายคำหมื่น

หลังเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินบนภูกระดึง  พระบาทสมเด็จพระเข้าอยู่หัวในพระบรมโกศได้ทรงพระราชทานเหรียญที่ระลึกให้แก่ข้าราชบริพาร  ซึ่งพ่อของตนก็ได้รับพระราชทานด้วย

การเสด็จพระราชดำเนินของทั้งสองพระองค์ครั้งนั้น นับเป็นศิริมงคลสูงสุดในชีวิติของครอบครัวสุรรณสิงห์  สุดปลาบปลื้มหาที่สุดมิได้  และเป็นสิ่งปลูกฝักให้ตนจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เรื่อยมา  และนำพระราชดำรัส คำสอนของพระองค์มาใช้ในการดำเนินชีวิต  และถ่ายทอดให้คนอื่นได้ร่วมรับรู้ด้วย.  

ชมคลิปภาพวิดีโอ https://www.facebook.com/loeitimeonline/videos/998406140306204/

2 ความคิดเห็น:

  1. ช้างที่เสด็จทรงเป็นช้างของจ่าสิบตรีถนัด ภักดีมง (ผูที่อยู่ซ้ายสุดของภาพ) แท้จริงแล้วเป็นเจ้าของควาญช้างพลายคำหมื่น

    ตอบลบ
  2. คุณตาของผม คุณตา​ ตัน​ บุตรวิไล ไม่มีชื่อเกี่ยวข้องแต่อย่างใด คุณทองหนักและจ่าสิบตรีถนัดก็คงไม่รู้จักคุณตา แต่ลูกหลานรักและภูมิใจในตัวคุณตา คุณตาจะอยู่ในความทรงจำของลูกหลานตราบนานเท่านาน คุณตาผู้ปิดทองหลังพระ

    ตอบลบ