วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

อธิบดีกรมป่าไม้ยัน ไม่มีการขอทำเหมืองถ่านหินในต.เชียงกลม


อธิบดีกรมป่าไม้เผย ยืนยันไม่มีบริษัทเอกชนยื่นขออนุญาตทำเหมืองถ่านหินในพื้นที่บ้านคอนสา ต.เชียงกลม  อ.ปากชม  จ.เลย  ส่วนใบอนุญาตขอสำรวจแร่ขอองบริษัท ซี.เอส.เอ็นไมนิ่ง จำกัด หมดอายุแล้ว ส่วนกรณีชาวบ้านทำกินในเขตป่าสงวนฯ ยึดแนวทางประกาศของคสช. ผู้ยากไร้สบายใจได้  พร้อมเตรียมตั้งกรรมการสอบเจ้าหน้าที่ป่าไม้ไปข่มขู่ชาวบ้านที่ออกมาคัดค้านการทำเหมืองแร่แล้ว


นายชลธิศ  สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ ได้เปิดเผยถึงกรณีการต่อต้านของกลุ่มชาวบ้านในนาม"กลุ่มฮักบ้านฮั่นแน่ว" ในประเด็นการขอประทานบัตรทำเหมืองถ่านหินที่บ้านคอนสาและบ้านสาธร ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย ของ หจก.ไทยเจริญไมนิ่ง และ บริษัท ซี.เอส.เอ็น ไมนิ่ง จำกัด ว่าหน่วยงานราชการกับผู้ประกอบการเข้ามาปักป้ายเขตคำขอประทานบัตร ซึ่งเป็นพื้นที่ทำกินของชาวบ้าน นั้น กรมป่าไม้ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ พบว่าพื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเขาแก้วและป่าดงปากชม ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลย


อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวอีกว่า  นอกจากนี้ กรมป่าได้ยังได้รับแจ้งจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ว่ากลุ่มฮักบ้านฮั่นแน่ว ได้เคยมีหนังสือร้องเรียน เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 โดยหน่วยงานดังกล่าวได้มีหนังสือชี้แจงกลับไปในวันเดียวกัน นอกจากนี้ได้สั่งการให้ตรวจสอบจากระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการอนุญาต พบว่า หจก.ไทยเจริญไมนิ่ง ไม่พบว่ามีการยื่นคำขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ ในเขตอำเภอปากชม แต่สำหรับบริษัท ซี.เอส.เอ็นไมนิ่ง จำกัด ได้ขออนุญาตจากกรมป่าไม้ ในการใช้พื้นที่เพื่อศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยกรมป่าไม้ได้ออกหนังสืออนุญาต ป.ส.26 เล่มที่ 03 ฉบับที่ 04 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 เพื่อสำรวจศึกษาธรณีวิทยาแหล่งแร่และการเจาะสำรวจ ตามอาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ที่ 72/2557 เนื้อที่ 1,103-01-88 ไร่ การอนุญาตสิ้นสุดเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ซึ่งปัจจุบันได้สิ้นสุดการอนุญาตแล้ว


นายชลธิศ  สุรัสวดี กล่าวต่ออีกว่า สำหรับแนวทางปฏิบัติต่อกรณีนี้จะดำเนินการตามคำสั่ง คสช.ที่ 66/2557 อย่างเคร่งครัด ในการดำเนินคดีกับผู้บุกรุกทั้งนี้จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ยากไร้ อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายจัดที่ดินทำกินสำหรับประชาชน หากพื้นที่ใดมีประชาชนถือครองใช้ประโยชน์ กรมป่าไม้จะดำเนินการตรวจสอบพิจารณาเพื่อนำเข้าโครงการ และจะไม่อนุญาตให้มีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่แปลงนั้นๆ ในส่วนของการขออนุญาตทำเหมืองถ่านหินทุกขนาดนั้น จะต้องมีการจัดทำรายงานผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งกรมป่าไม้จะพิจารณาโครงการที่ผ่านการเห็นชอบจากการรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วเท่านั้น

ทั้งนี้จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น จะมีการตรวจสอบว่ามีการข่มขู่ชาวบ้านจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้หรือไม่  หากพบการกระทำดังกล่าว กรมป่าไม้จะดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและดำเนินการสอบสวนทางวินัยต่อไป.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น