วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

นพค.23 ผนึกกำลังท้องถิ่น ส่งรถน้ำออกช่วยคลายทุกข์จากภัยแล้งให้ชาวนาด้วง (ชมคลิป)จากการที่จังหวัดเลยได้ประสบกับปัญหาฝนทิ้งช่วงมานานกว่า 2 เดือน  ทำให้ประชาชนขาดน้ำอุปโภคบริโภค และขาดแคลนน้ำสำหรับการเกษตรนั้นที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  กองบัญชาการกองทัพไทย  พ.อ.ภาณุรัตน์   ดีเสมอ  ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23  เป็นประธานพิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำของหน่วยฯ และจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอนาด้วงรวม 12 คัน  จาก  5 แห่ง  ประกอบด้วย  เทศบาลตำบลนาด้วง  อบต.ท่าสวรรค์  อบต.แก้วเมธี   อบต.ท่าสะอาด  และอบต.นาดอกคำ 

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ทั้งยานพาหนะ  เครื่องมือต่างๆ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ให้สามารถออกไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ   โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 5 แห่งเข้าร่วมพิธีปล่อยขบวนรถด้วย

ภายหลังพิธีเปิด  ขบวนรถบรรทุกน้ำ ได้ออกไปแจกจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง โดยรถผลิตน้ำดื่มสะอาดของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 ได้นำน้ำไปเติมในโอ่งและถังน้ำที่วัดวัดคงคาวนาราม ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง และแจกจ่ายให้แก่ประชาชน รวมจำนวน 6,000 ลิตร   

ทั้งนี้ การปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามคำสั่งของ พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี และ พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งลงพื้นที่สำรวจ และให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น