วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ผู้ว่าฯเลยนำจิตอาสาแก้ปัญหาภัยแล้ง ปล่อยน้ำอ่างห้วยอีเลิศใส่นาเกษตรกร ต้นข้าวรอดตาย 3 พันไร่ (ชมคลิป)เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2562  เวลา 16.00 น.  ที่อ่างเก็บน้ำห้วยอีเลิศ  บ้านเขตอุดมศักดิ์  อ.วังสะพุง  จ.เลย  นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “จิตอาสาป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดเลย”  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พลเรือน ตำรวจ ทหาร และประชาชนจิตอาสา รวมกว่า 500 คนหลังพิธีเปิด ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้เปิดเครื่องสูบน้ำ ปล่อยน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำห้วยอีเลิศ ลงสู่คลองชลประทาน เพื่อให้เกษตรกรได้มีน้ำใช้ทำนา และหล่อเลี้ยงต้นข้าวที่เกษตรกรได้ปักดำไปก่อนหน้านี้ กำลังจะแห้งตาย เพราะฝนทิ้งช่วงมานานกว่า 2 เดือน  โดยจะมีพื้นที่ทำนาได้รับน้ำครั้งนี้ประมาณ 3,000 ไร่ 

ภายหลังการเปิดเครื่องสูบน้ำแล้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทำการกำจัดวัชพืชที่อยู่ในอ่างเก็บน้ำ และขอบอ่างเก็บน้ำ  เพื่อให้การสูบน้ำไปสู่ไร่นาเกษตรกรเป็นไปอย่างสะดวก  ไม่มีวัชพืชเข้าไปขัดขวางท่อเครื่องสูบน้ำ  ซึ่งการสูบน้ำจะดำเนินการต่อเนื่องไปจนกว่าน้ำจะแห้งหมดอ่าง  ดำเนินการโดยโครงการชลประทานจังหวัดเลย

ทั้งนี้  อ่างเก็บน้ำห้วยอีเลิศ  เป็นหนึ่งในอ่างเก็บน้ำทั้ง 14 ของโครงการชลประทานจังหวัดเลย    มีปริมาณความจุอ่าง  1.4 ล้านลูกบาศก์เมตร  แต่ปริมาณน้ำวัดได้เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2562  เหลือเพียงร้อยละ 6 ของความจุอ่างเท่านั้น.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น