วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

เปิดชมรมมวยสมัครเล่น จ.เลย ผู้ว่าฯคันมือ โดดขึ้นเวทีชกเป้า ส.ส.(ชมคลิป)เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2562  นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นประธานพิธีเปิดชมรมกีฬามวยไทยสมัครเล่น และมวยสากลสมัครเล่นจ.เลย  โดยมีนายเลิศศักดิ์  พัฒนชัยกุล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เขต 1 จ.เลย  นายทัศนัย  มงคลวัจน์  นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเลย  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวงการกีฬา จ.เลย ร่วมงานด้วย


นายสมบัติ  บุญมีวิเศษ  ประธานชมรมกีฬามวยไทยสมัครเล่น และมวยสากลสมัครเล่นจ.เลย  กล่าวว่า  การจัดตั้งชมรมฯครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานกีฬามวยไทย ซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประจำชาติไทย  เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด และอบายมุขทั้งปวง และยังเป็นพื้นที่ฝึกมวยไทยสากลสมัครเล่น และมวยสากลสมัครเล่นเพื่อความเป็นเลิศของจังหวัดเลย ซึ่งจะสามารถพัฒนาไปสู่ระดับนักกีฬามวยอาชีพได้อีกด้วย  นายสมบัติกล่าว

ทั้งนี้ ชมรมกีฬามวยไทยสมัครเล่น และมวยสากลสมัครเล่นจ.เลย  มีที่ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ 188/1 ชุมชนหนองผักก้าม  ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย  อยู่ในบริเวณบ้านพักของนายพงษ์ศักดิ์ บับภาวัน  หรือสุริยาวุธ  เพชรเมืองเลย  อดีตนักมวยไทยชื่อดัง แชมป์มวยรอบโตโยต้าคนที่ 2 เมื่อประมาณ 30 ปีทีแล้ว

ภายหลังพิธีเปิด  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้ขึ้นเวที สวมนวม รับการฝึกการต่อยมวยจากนายยุทธชัย  สุโกสิ  เจ้าของค่ายมวย อ.ยุทธชัย จากอำเภอผาขาว ผู้ปลุกปั้นนักมวยได้เหรียญรางวัลจากกีฬาเยาวชนแห่งชาติ และกีฬาแห่งชาติมาแล้วหลายคน  ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถออกหมัด และการฟุตเวิร์คได้อย่างคล่องแคล่ว 

หลังนั้น นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล ส.ส.เลย  ที่เพิ่งผ่านการอภิปรายการแถลงนโยบายของรัฐบาลมาหมาดๆ  ก็ได้ขึ้นเวทีเป็นคู่ซ้อมให้ผู้ว่าฯชกล่อเป้า  แต่ก่อนที่จะชก ได้มีการซักซ้อมคิวกันเล็กน้อย เพราะเกรงว่านายชัยวัฒน์จะชกพลาดเป้าเข้าปลายคางน็อคคาเวที  สร้างสีสัน เรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดี


 คณะกรรมการบริหารชมรมฯประกอบด้วย 

นายสมบัติ บุญมีวิเศษ    ประธานชมรม
นายเทิดศักดิ์ อาจแก้ว     รองประธานชมรม
นายพงษ์ศักดิ์ บับภาวัน  รองประธานชมรม / ฝ่ายประสานงาน
นายทรงศักดิ์ อาจแก้ว     เหรัญญิก
น.ส. ลลนา  สอนพรหม   กรรมการ
นายนิติพล   แพงคำ       กรรมการ
นายแดนชัย  คณะไชย    กรรมการ
นายอดุลย์ธรรศ นังคลา  กรรมการ
นายอนุรักษ์  วันทองสุข  กรรมการ
นายพิชญ์ชยุตม์  พันพิมพ์  กรรมการ และ เลขานุการ

สำหรับรายชื่อคณะที่ปรึกษาชมรมฯประกอบด้วย  พ.ต.ท จิรัสย์ แสนประสิทธิ์ , พ.ต.ท คมสัน ปัดถม  และด.ต. สันติ บุญเพ็ง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น