วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ชาวบ้านห้วยทรายคำแห่เทียนพรรษา ทำบุญ "ซำฮะ" หมู่บ้าน (มีคลิป)เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562  ที่หมู่บ้านห้วยทรายคำ  หมู่ 6 ต.นาแขม  อ.เมือง จ.เลย  ชาวบ้านได้ร่วมกันทำพิธีทำบุญซำฮะหรือชำระบ้าน  นำโดยพระอธิการเอกสิทธิ์  กิตติคุตโต  เจ้าอาวาสวัดป่าสามัคคีธรรม  เพื่อเป็นการปัดเป่าสิ่งอัปมงคล และเสนียดจัญไรออกจากหมู่บ้าน  หลังจากนั้นได้เคลื่อนขบวนต้นเทียนพรรษา โดยมีสุภาพสตรีในหมู่บ้านกว่า 200 คน  ร่วมกันฟ้อนรำเพื่อบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านให้คุ้มครองปกปักษ์รักษา อยู่เย็นเป็นสุข  ไปตามถนนในหมู่บ้าน สิ้นสุดที่วัดป่าสามัคคีธรรม 


พระอธิการเอกสิทธิ์  กิตติคุตโต  กล่าวว่า  ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ที่ทางวัดป่าสามัคคีธรรมบ้านห้วยทรายคำ ได้จัดทำมาทุกปี อันสืบเนื่องมาจากความเชื่อ ความศรัทธาของชาวบ้านที่มีต่อพระพุทธศาสนา  และเพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ปฏิบัติตามสืบทอดต่อไป  โดยใช้ทรัพยากรที่หาได้ในท้องถิ่นมาใช้ในกระบวนการในการจัดทำ เช่นไม้ไผ่  ต้นอ้อย ต้นกล้วย  ซึ่งทำให้สะดวกและประหยัดในการจัดทำ 

โดยมีชาวบ้านที่ว่างเว้นจากการทำงาน  เรือกสวนไร่นา  และผู้สูงอายุในหมู่บ้าน  มาร่วมมือร่วมแรงในการจัดทำ  ซึ่งนับว่าเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน  ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์  อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชนให้เกิดขึ้น  โดยในปีนี้ได้จัดให้มีพิธีทำบุญซำฮะหมู่บ้านไปในคราวเดียวกันด้วย. 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น