วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562

นพค.23 เตรียมรับมือพายุ “วิภา” เข้าเลย จัดกำลังพล-เครื่องจักรพร้อมเคลื่อนที่เร็ว (ชมคลิป)
ที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 ต.ท่าสวรรค์  อ.นาด้วง  จ.เลย  พ.อ.ภานุรัตน์  ดีเสมอ  ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23  สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  กองบัญชาการกองทัพไทย  เป็นประธานตรวจความพร้อมของกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ผลกระทบที่เกิดจากพายุโซนร้อนวิภา ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือน ให้ประชาชนในพื้นที่ภาคอีสานและภาคเหนือระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลัน และดินโคลนถล่ม  ซึ่งจังหวัดเลยเป็นหนึ่งใน 36 จังหวัดที่ได้รับการประกาศเตือนครั้งนี้โดยได้ตรวจความพร้อมกำลังพลในด้านต่างๆ เช่น เจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็ว  เจ้าหน้าที่ชุดค้นหาผู้ประสบภัย เจ้าหน้าที่ชุดพยาบาล  และเจ้าหน้าที่ชุดสนับสนุน  รวมได้ตรวจความพร้อมของเครื่องมือ ยุทธโทปกรณ์ต่างๆ เช่น เรือ  เสื้อชูชีพ โดยพร้อมเคลื่อนที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุให้เร็วที่สุด  และเครื่องจักรกลพร้อมเข้าเปิดเส้นทาง และพื้นที่ต่างที่ถูกดินโคลนถล่มได้ภายใน 48 ชั่วโมง

ทั้งนี้  ภายหลังการตรวจสอบความพร้อม  เจ้าหน้าที่ชุดบรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 ได้เดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ำในลำห้วยสวย ในตำบลท่าสะอาด  อ.นาด้วง ซึ่งขณะนี้ระดับน้ำได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  หลังจากที่มีฝนตกลงมาติดต่อกันเป็นวันที่ 2  เพื่อประเมินสถานการณ์เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในกรณีฉุกเฉิน น้ำท่วมฉบับพลัน.ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น