วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562

เชฟร่อนจับมือจ.เลยปล่อยขบวนจักรยานรณรงค์อนุรักษ์ดิน-น้ำตามรอยในหลวง ร.9ที่หน้าศาลากลางจังหวัดเลย  บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด พร้อมด้วยมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ สมาคมดินโลก ร่วมกับจังหวัดเลย จัดกิจกรรม “แตกตัวทั่วไทย สานพลังสามัคคี”  โดยมีการปล่อยตัวขบวนจักรยานรณรงค์ โครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ปี 7 มีนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร นายกสมาคมดินโลก  อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นประธานพิธีเปิด  พร้อมด้วยนายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  นายโสภณ  สุวรรณรัตน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และหัวหน้าส่วนราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร  คณะนักปั่นจักรยานสะพานบุญ  ร่วมกิจกรรม รวมกว่า 1,000 คนนายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงห่วงใย พื้นที่ลุ่มน้ำเลย เพราะเป็นแหล่งต้นน้ำป่าสัก ที่ไหลผ่าน 7จังหวัด คือ เลย  
เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ นครราชสีมา ลพบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา เพราะมีความลาดชันสูง ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งได้ง่าย จึงเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดโครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ในปี 2556 และได้ดำเนินต่อเนื่องเรื่อยมา โดยได้เผยแพร่องค์ความรู้ นำเสนอบุคคลต้นแบบ เพื่อสร้างและส่งต่อแรงบันดาลใจสู่ชาวไทยทุกพื้นที่ ผ่านกิจกรรมการปั่นจักยานรณรงค์ ปีนี้เป็นปีที่ 7 ด้วยแนวคิด “แตกตัวทั่วไทย สานพลังสามัคคี” เพื่อรวมพลังสร้างความเปลี่ยนแปลง ตามรอยศาสตร์พระราชา ให้ขับเคลื่อนไปทั่วทุกลุ่มน้ำ

โดยจัดกิจกรรม 4 วัน ระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 2562 ได้แก่ กิจกรรมปั่นรณรงค์ในตัวเมืองเลย สู่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติภูหลวง และไร่นาป่าสาวน ขุนเขา อ.ภูหลวง กิจกรรมทัศนศึกษาต้นน้ำป่าสัก ที่สักหง่า บ้านหินสอ ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย หวังกระตุ้นให้เครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจกันฟื้นฟูป่าต้นน้ำอย่างจริงจัง เกิดการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติอย่างแพร่หลายให้แตกตัวครบทั้ง 25 ลุ่มน้ำทั่วประเทศ

 ด้านนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร นายกสมาคมดินโลก และที่ปรึกษามูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” มีเป้าหมายในการน้อมนำศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่นลงสู่การปฏิบัติ เพื่อหยุดท่วม หยุดแล้ง ในลุ่มน้ำป่าสักอย่างยั่งยืน และขยายาผลสู่ลุ่มน้ำอื่นๆ ทั่วประเทศ ศาสตร์พระราชา เป็นศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ในการแก้ปัญหา ดิน น้ำ ป่า และพัฒนาคน จนพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้รับการถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม จากสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ จนต่อมาองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้ประกาศให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันคล้ายวันพระราชสมภพ เป็น “วันดินโลก” ปีนี้เป็นการรณรงค์เรื่อง “การปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน” มีเป้าหมายร่วมกันว่าต้องไม่ให้มีคนอดอยากแม้แต่คนเดียวในโลก.ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น