วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2562

นพค.23-ชาวเอราวัณล่องเรืออ่างวังเลา ปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (ชมคลิป) 

ที่อ่างเก็บน้ำวังเลา  ต.เอราวัณ  อ.เอราวัณ จ.เลย  หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  กองบัญชาการกองทัพไทย  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสวรรค์, องค์การบริการส่วนตำบลเอารวัณ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ปล่อยพันธุ์ปลาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2562 โดยมีพ.อ.ภานุรัตน์  ดีเสมอ  ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 เป็นประธานพิธี  ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายลงมาตลอดเวลามีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ตำบลเอราวัณ ราษฎร และกำลังพลของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 9,000 ตัว ลงในฝายเก็บน้ำบ้านโพนเลา โดยการลงเรือและแพปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในช่วงฤดูวางไข่ และยังเป็นแหล่งอาหาร สามารถสร้างรายได้ให้กับราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ในอนาคตได้อีกด้วย.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น