วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562

พาณิชย์ออกตรวจรูดบัตรสวัสดิการฯ คุมเข้มตาชั่งตลาดสดน้ำสวย-นาอ้อ(ชมคลิป)เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม  2562  นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์  พร้อมด้วยพาณิชย์จังหวัดเลย  และเจ้าหน้าที่สำนักงานช่างตวงวัดเขตเลย ได้ออกตรวจสอบการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ร้านค้าในตลาดเทศบาลตำบลนาอ้อ  อ.เมือง จ.เลย  พร้อมตรวจเครื่องชั่งน้ำหนักว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่  ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎหมายเป็นอย่างดี มีการปิดป้ายราคาสินค้าชัดเจน  น้ำหนักหรือปริมาณสินค้าถูกต้องครบถ้วน


หลังจากนั้น คณะของนายพิทักษ์ได้เดินทางไปตรวจเครื่องชั่งน้ำหนักในตลาดสดเทศบาลตำบลน้ำสวยและตำบลนาอ้อ  เพื่อกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฏหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ และกฏหมายว่าด้วยชั่ง ตวง วัด จากการตรวจสอบพบว่า เครื่องชั่งส่วนใหญ่ยังคงเที่ยงตรง  ส่วนหนึ่งที่ยังมีความผิดเพี้ยนหรือชำรุดไปบ้าง  เจ้าหน้าที่ก็ได้ซ่อมแซมและปรับแก้ให้ และได้กล่าวตักเตือนให้ผู้ค้าหันหน้าปัดตาชั่งไปทางด้านหน้า เพื่อให้ผู้ซื้อมองเห็นได้ชัดด้วย 

อย่างไรก็ตาม ยังมีเครื่องชั่งที่ไม่ผ่านการตรวจสอบที่ตลาดเทศบาลตำบลน้ำสวยจำนวน 3  เครื่อง  และที่ตลาดเทศบาลตำบลนาอ้อ 1 เครื่อง  เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจยึด ไม่ให้ใช้งาน โดยหลังจากนี้ จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่ง หากพบว่าผู้ที่ถูกตักเตือนไปแล้ว ยังไม่ปฏิบัติตาม ก็จะดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น