วันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562

นพค.23 ส่งมอบถนนให้ชาวปวนพุ อ.หนองหิน (ชมคลิป)ที่ตำบลปวนพุ  อ.หนองหิน  จ.เลย  พ.อ.ภานุรัตน์  ดีเสมอ  ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23  สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย  และนายต่อศักดิ์ สกุณวัฒน์  นายอําเภอหนองหิน  ทำพิธีส่งมอบโครงการปรับปรุงทางลูกรังเส้นทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 804 เมตร  และลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ 503 ตารางเมตร  เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางสัญจรได้สะดวก ในการเข้าร่วมพิธีทาง ศาสนาและพระภิกษุ สามเณร มีเส้นทางสัญจรในการเดินทางออกบิณฑบาตในการส่งมอบโครงการครั้งนี้ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 ได้นําชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร จาก หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ออกให้บริการตรวจสุขภาพ, ตรวจวัดสายตา พร้อมมอบแว่นสายตาให้กับราษฎร และยังได้นํานิทรรศการ ถ่ายทอดองค์ความรู้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เช่นการผสมพันธุ์ปลา การมอบพันธุ์ปลา การผสมเทียมโค , รถบริการน้ำดื่ม และรถครัวสนามให้บริการราษฎรที่มารับบริการวันนี้ด้วย  นอกจากนี้ ทางอำเภอหนองหินได้จัดกิจกรรมนวัตวิถี พร้อมได้นำเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอมาร่วมให้บริการกับ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 อีกด้วย.ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น