วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562

จิตอาสาชาวเลยเข้าร่วมพิธีรับหมวกและผ้าพันคอพระราชทาน (ชมคลิป)


ที่หอประชุมอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีมอบสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ประกอบด้วยหมวกและผ้าพันคอ


มีนายอำเภอทั้ง 14 อำเภอ  และประชาชนที่ลงทะเบียนสมัครประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมพิธีรับหมวกและผ้าพันคอพระราชทานต่อเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  รวมจำนวน 320 คน  เพื่อนำไปใช้สวมใส่ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ในโครงการจิตอาสา 904 วปร. “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของหน่วยราชการที่เป็นการพัฒนาสังคมและสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อประเทศชาติ.

x

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น