วันอังคารที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ราชการ-เอกชนเลยเลี้ยงอาหารผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.10 (ชมคลิป)เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562  ที่เรือนจำจังหวัดเลย  นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ  เหล่ากาชาดจังหวัด  ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มูลนิธิ  สมาคม ชมรม  บริษัทห้างร้าน  และประชาชนจิตอาสา นำอาหาร และเครื่องดื่มมาเลี้ยงมื้อเที่ยงแก่ผู้ต้องขัง  พร้อมมอบเครื่องอุปโภคส่วนตัวสำหรับผู้ต้องขังด้วย


โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  , เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม การเข้าถึงโอกาสที่จะได้รับการสงเคราะห์ด้านคุณภาพชีวิต รวมทั้งความสุขทางจิตใจให้แก่ผู้ต้องขัง และเป็นกำลังใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมหลังจากออกจากเรือนจำหรือทัณฑสถาน และเป็นพลังในการช่วยเหลือสังคมต่อไป.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น