วันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ม.ราชภัฏเลยแถลงความพร้อม เจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย คัดเลือกภาคอีสาน 11-16 พ.ย.นี้ (ชมคลิป)เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562  ที่หอประชุมขุมทองวิไล  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  มีการแถลงข่าวความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 รอบคัดเลือก เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “ผีตาโขนเกมส์” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาว์  อินใย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำผู้บริหาร และคณาจารย์ แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาว์  กล่าวว่า  การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ได้มีการดำเนินการจัดการแข่งขันเป็นประเพณีมาอย่างยาวนาน  จะเห็นได้จากจำนวนครั้งของการจัดการแข่งขัน ซึ่งมาถึงครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 47 แล้ว  นับเป็นการจัดการแข่งขันที่เป็นตำนานของการสืบสานความสัมพันธ์อันดียิ่งของชาวมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยอีกรายการหนึ่ง โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลางให้กับทั้งนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้พัฒนาความสามารถด้านการกีฬา ก่อเกิดความสมัครสมานสามัคคี เคารพกติกา มารยาท รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย “มีน้ำใจเป็นนักกีฬา” อันเป็นหัวใจสำคัญในการจัดการแข่งขันมาโดยตลอด ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มีการพัฒนามาตรฐานของการจัดการแข่งขัน และมาตรฐานของนักกีฬา ให้มีความก้าวหน้ามาตามลำดับซึ่งก่อนที่การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 47  ในรอบมหกรรมที่จะจัดให้มีการแข่งขันขึ้น ในระหว่างวันที่ 10 – 20 มกราคม 2563  โดยใช้ชื่อเกมส์การแข่งขันว่า “THE SUN GAME 2020”  มีมหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันนั้น ในการจัดการแข่งขันกีฬาในรอบคัดเลือก เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในครั้งนี้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ได้มีการดำเนินการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อให้การจัดการแข่งขันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้  เราใช้ชื่อเกมส์ในการจัดการแข่งขันว่า “ผีตาโขนเกมส์” ด้วยเพราะผีตาโขนนั้นถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์และเป็นสัญลักษณ์ ที่สำคัญประจำจังหวัดเลย อย่างหนึ่ง  ด้วยเพราะประเพณีการละเล่นผีตาโขนของชาวอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็นประเพณีที่แปลกมีความโดดเด่น เอกลักษณ์เฉพาะตัว มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของผู้คนไปทั่วโลก และใช้ผีตาโขนเป็นสัญลักษณ์นำโชค หรือ(MASCOT) ร่วมด้วย


โดยจะได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาดังกล่าวขึ้น ในระหว่างวันที่  11 – 16  พฤศจิกายน  2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬา ตามหลักกีฬาสากล รวมทั้งสิ้น 7 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล  บาสเกตบอล  วอลเลย์บอล  วอลเลย์บอลชายหาด   เซปักตะกร้อ  และเปตอง   โดยมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จาก 23 สถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมแข่งขันจำนวนกว่า 3,000 คน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเลยในห้วงการแข่งขันได้เป็นอย่างดี  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  กล่าว.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น