วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562

มทบ.28 จัดพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพลทหารกองประจำการ (ชมคลิป)


เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562  ที่ศาลาจรัสราศี  มณฑลทหารบกที่ 28 ค่ายศรีสองรัก  จัดพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพลและอำลาผู้บังคับบัญชาของกำลังพลพลทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2/60  จำนวน 163 นาย โดยมีพลตรีสำราญ  เจริญวงค์เพ็ชร์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา กำลังพลมณฑลทหารบกที่ 28, กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8  และประชาชนญาติพี่น้องของทหารที่ปลดประจำการในครั้งนี้พิธีดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อให้พลทหารกองประจำการที่จะปลดออกจากกองประจำการ ได้รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจ ในการที่ตนได้รับราชการทหารครบตามกำหนด รวมทั้งเพื่อแสดงให้เห็นความมีระเบียบ วินัยความสามัคคี ความรัก เอื้ออาทร ของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อพลทหารที่จะปลดจากกองประจำการ สำหรับ ธงไชยเฉลิมพล หรือ ธงชัยเฉลิมพล เป็นธงประจำหน่วยทหารที่ถือได้ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด เป็นเกียรติยศของหน่วยทหาร เมื่อเวลาเข้าสู่สงคราม ทหารทั้งปวงต้องพิทักษ์รักษาธงชัยเฉลิมพลของหน่วยตนไว้ด้วยชีวิต ธงชัยเฉลิมพลจึงเป็นเครื่องนำความองอาจ กล้าหาญ แห่งหมู่ทหารทั้งปวง ให้เข้าต่อสู้ข้าศึกศัตรูให้ได้ชัยชนะกลับมาในการนี้ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 ประธานพิธีได้กล่าวให้โอวาท แก่ทหารที่จะปลดออกจากกองประจำการว่า ในพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล และอำลาผู้บังคับบัญชา ของทหารกองประจำการ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 2 และทหารกองประจำการที่ได้สิทธิลดวันรับราชการในโอกาสที่ทุกคน ได้เข้ามารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติมาตลอดระยะเวลาจนครบกำหนดปลดจากกองประจำการ หลังจากนี้ ทหารที่ปลดจากกองประจำการจะกลับสู่ภูมิลำเนาไปใช้ชีวิตประกอบสัมมาอาชีพตามที่ตนเองต้องการขอให้ทุกคนดำรงตนอยู่ในวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้สมกับที่เคยผ่านการเป็นทหาร ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีระเบียบวินัยที่ดีการที่ทหารได้กลับไปใช้ชีวิตอย่างพลเรือน มิได้หมายความว่าความเป็นทหารจะสิ้นสุดลง จิตวิญญาณของความเป็นทหาร ความเป็นลูกผู้ชายไทยยังคงอยู่ตลอดไปในสถานะทหารกองหนุน 


แม้การใช้ชีวิตจะดำเนินไปตามแบบอย่างพลเรือนแต่ขอให้ระลึกอยู่เสมอว่ายังมีหน้าที่ที่จะต้องรับใช้และช่วยเหลือประเทศชาติด้วยการประกอบอาชีพที่สุจริต ไม่กระทำการใดๆ ที่เห็นว่าจะเป็นภัย ต่อประเทศชาติหรือสังคม เช่น เรื่องยาเสพติด การค้าอาวุธ การลักลอบค้าของหนีภาษี การตัดไม้ทำลายป่า หากพบเห็นการกระทำที่เป็นภัยต่อความมั่นคง ขอให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่บ้านเมืองหรือแจ้งต่อหน่วยทหาร จะเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนิยมยกย่องเป็นอย่างยิ่งหากพวกเราทุกคนได้ช่วยกันสอดส่องดูแลก็จะทำให้สังคมและประเทศชาติ มีความมั่นคงปลอดภัยจากสิ่งผิดกฎหมายทั้งปวงอันจะเป็นผลดี ต่อความเจริญรุ่งเรืองของชาติสืบไป.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น