วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2562

โรตารีเมืองเลยจัดแข่งแรลลี่เส้นทางท่องเที่ยวเลย-เขาค้อ (ชมคลิป)

 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562  ที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท.นาอาน  ถ.มลิวรรณ อ.เมือง จ.เลย  สโมสรโรตารีเมืองเลยจัดพิธีปล่อยขบวนรถยนต์การแข่งขันแรลลี่ “โรตารีเมืองเลย ตอน มังกรล่อแก้ว ณ เขาค้อ”  โดยมีนายณัฐพล เหลือวงศ์ไพศาล  ประธานหอการค้า จ.เลย  เป็นประธานพิธีเปิดและปล่อยขบวนรถนายไพบูลย์  เขมะประสิทธิ์  นายกสโมสรโรตารีเมืองเลยปีบริหาร 2562-2563  กล่าวว่า  สโมสรโรตารีเมืองเลย เป็นองค์กรบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ เช่น โครงการกำจัดโปลิโอ โครงการจักรยานสำหรับนักเรียน โครงการน้ำดื่มสะอาด โครงการฟันเทียม โครงการเครื่องนุ่งห่มกันหนาว โครงการแว่นตาสำหรับผู้สูงอายุ โครงการเครื่องมือทางการแพทย์ สโมสรโรตารีทั่วโลก ให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือโดยเฉพาะเด็กที่ขาดโอกาสทั้งในด้นสุขภาพ และการศึกษาสโมสรโรตารีจึงเกิดขึ้นทั่วโลก เพื่อเด็กที่จะเป็นอนาคตของชาติสโมสรโรตารีเมืองเลย เป็นอีกหนึ่งสโมสรที่มีวัตถุประสงค์ดังกล่าวเช่นกัน สโมสรโรตารีเมืองเลย ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7มีนาคม 2545 สังกัดภาค 3340 โรตารีสากล ได้ดำเนินการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเสมอมา  การแข่งขันแรลลี่ครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ให้แก่สมาชิกสโมสฯ หน่วยงานภาครัฐ และ ภาคเอกชน ได้เกิดความรัก ความกลมเกลียว รวมถึงสนับสนุนนโยบายภาครัฐ ในการกระตุ้นศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดเลยกับจังหวัดเพชรบูรณ์  ซึ่งจะก่อให้เกิดการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม  

มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 105 คน รถยนต์เช้าร่วมการแข่งขัน 30 คัน  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27  ตุลาคม 2562  โดยคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะมีการนำถังน้ำและอุปกรณ์กีฬาไปมอบให้แก่โรงเรียนบ้านน้ำพุง  ต.โป่ง  อ.ด่านซ้าย  จ.เลย ด้วย.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น