วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

นพค.23 ช่วยปชช.ทำคอกวัว ตั้งกลุ่มโรงสี หนุนชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพาตนเอง (ชมคลิป)พ.อ.ภานุรัตน์  ดีเสมอ  ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย  นำกำลังพล เข้าดำเนินการตามโครงการพัฒนาช่วยเหลือประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการก่อสร้างคอกโคให้กับราษฎรที่บ้านลาดค่าง หมู่ 4  ตำบลลาดค่าง อำเภอภูเรือ และบ้านห้วยปลาฝา หมู่ที่ 3 ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยนอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมราษฎรในการจัดตั้งกลุ่มโรงสีข้าวให้กับราษฎรบ้านนาหมูม่น   หมู่ที่ 2 ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จำนวน 1 แห่ง   พร้อมให้ความรู้ด้านการเลี้ยงโคให้แก่ราษฎรที่เป็นสมาชิกโครงการของหน่วย ที่บ้านนาหมูม่น หมู่ที่ 2 ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย ขณะเดียวกัน ยังได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการกลุ่ม เพื่อให้ราษฎรได้มีความรู้ความเข้าใจในการวางแผนการจัดการบริหารภายในกลุ่ม ให้มีความยั่งยืน

 นอกจากการอบรมให้ความรู้แล้ว หน่วยได้จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์การรักชาติ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยได้นำรถประปาสนามเคลื่อนที่ให้บริการน้ำดื่มสะอาดแก่ราษฎรที่มาร่วมกิจกรรม  บริการตัดผมฟรี  ให้บริการทางการแพทย์เบื้องต้น พร้อมจัดอาหารกลางวันให้กับราษฎรที่มาร่วมกิจกรรมได้รับประทานด้วย.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น