วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

เปิดแล้ว!! กีฬาภายใน ร.ร.เมืองเลย (ชมคลิป)


เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562  โรงเรียนเมืองเลย จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเมืองเลยเมืองเลยเกมส์ประจําปีการศึกษา 2562  โดยมีนายกิตติคุณ  บุตรคุณ  นายอำเภอเมืองเลย เป็นประธานพิธีเปิด นายเกรียงศักดิ์ คุณานันท์ศักดิ์ ในนามประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กีฬาภายในโรงเรียนเมืองเลย  กล่าวว่า  โรงเรียนเมืองเลยได้ดําเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในเป็นประจําทุก ๆ ปี และในปี นี้ โรงเรียนเมืองเลยได้รับการประกาศยกย่องเป็นโรงเรียนสีขาว ระดับเพชร ระดับประเทศ จาก กระทรวงศึกษาธิการ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี พร้อมด้วยพลานามัยที่ สมบูรณ์ เป็นพลเมืองที่ดีในศตวรรษที่ 21 จึงได้ดําเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในขึ้นระหว่าง วันที่ 11-22 พฤศจิกายน 2562 มีนักกีฬาเข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 2,088 คน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง , เพื่อฝึกการเป็นผู้นํา ผู้ตามที่ดี มีน้ําใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 3.เพื่อให้นักเรียนหันมาสนใจการกีฬา 4.เพื่อให้นักเรียนรู้จักการทํางานเป็นหมู่คณะ  , เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาของโรงเรียน

การแข่งขันกีฬาสีประกอบด้วย คณะสี 4 สี คือ สีชมพู สีฟ้า สีเขียว และสีม่วง กีฬาที่ จัดให้มีการแข่งขัน 9 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ แชร์บอล เปตอง ชักกะเย่อ ปาไล่หลบ และเต้นคัฟเวอร์ (cover) นอกจากนั้นยังจัดให้มีการประกวดขบวนพาเหรด และกองเชียร์ภายหลังการกล่าวเปิด  นายอำเภอเมืองเลย  พร้อมด้วยนายเกรียงศักดิ์ คุณานันท์ศักดิ์  และนายประวิทย์  น้อยบัวทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเลย  ได้ร่วมกันเปิดป้ายการแข่งขัน โดยปั่นจักรยาน ที่ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พ่วงสายไฟไปด้านหลังป้าย ซึ่งต้องใช้พลังงานการปั่นให้ได้หลอดไฟขึ้นถึงขีดสีแดง เพื่อปลดแพรคลุมป้าย งานนี้ทั้งสามคน ต้องออกแรงปั่นกว่าจะสำเร็จ เล่นเอาเหงื่อซึม ขาสั่นกันเลยทีเดียว

หลังจากนั้น ผู้จัดงานยังได้เชิญนายอำเภอเมืองเลย  ประธานในพิธี ร่วมแข่งขันชักคะเย่อในทีมผู้ปกครองนักเรียนกับทีมคณะครู ร.ร.เมืองเลย นำโดยนายประวิทย์  น้อยบัวทอง  ทั้งสองฝั่งออกแรงดึงเชือกสู้กันสุดกำลังนายกว่า 2 นาที จนสุดท้าย ทีมนายอำเภอเมืองเลยแพ้ไปอย่างสนุกสูสี  เป็นต้นแบบนักกีฬาที่ดี ในการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ให้กับนักกีฬา.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น