วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562

นพค.23 มอบผ้าห่มกันหนาวให้ชาวบ้านห้วยปลาดุก อ.นาด้วง (ชมคลิป)


เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562  ที่โรงเรียนน้ำสวยห้วยปลาดุก  ต.นาดอกคำ  อ.นาด้วง  จ.เลย  พ.อ.ภาณุรัตน์  ดีเสมอ  ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23  สำนักงานพัฒนาภาค หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  กองบัญชาการกองทัพไทย  นำกำลังพลออกให้การช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยหนาว ในพื้นที่ หมู่ 6 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก และหมู่ 7 บ้านร่มเย็น ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง โดยมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 300 ผืน ให้กับราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อเป็นการบรรเทาความหนาวให้กับราษฎร ซึ่งในช่วงนี้อุณหภูมิต่ำสุดช่วงนี้อยู่ที่ 8-12 องศาเซลเซียส  ราษฎรได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ  นอกจากนี้ยังได้นำผ้าห่มไปมอบให้แก่พระภิกษุสงฆ์ที่วัดป่าห้วยปลาดุกด้วย  โดยได้รับการสนับสนุนผ้าห่มจากสถาบันฟื้นฟูสมรรถภาพมูลนิธิพระครูประดิษฐวรการ (พร้อม ทองคำ)

ในการนี้ หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 23 ได้จัดชุดปฏิบัติการจิตวิทยา และชุดปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ของหน่วย ออกสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน     ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย การจัดบอร์ดนิทรรศการการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และบอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วย  , จัดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเคลื่อนที่บรรยายให้ความรู้ด้านการผสมพันธุ์ปลา ด้านการผสมเทียมโค และด้านการเกษตร , บริการให้ความรู้ทางการแพทย์เบื้องต้น , บริการน้ำดื่มสะอาด ผลิตจากรถประปาสนามเคลื่อนที่ของหน่วย , บริการตัดผมฟรีให้กับราษฎร , แจกจ่ายพันธุ์ปลาให้กับราษฎร และจัดโรงทานบริการอาหารเลี้ยงราษฎร โดยมีเทศบาลตำบลนาดอกคำ และ รพ.สต.บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก ร่วมกิจกรรมด้วย


นอกจากนี้ ยังได้นำพันธุ์ปลาไปปล่อยลงอ่างเก็บน้ำห้วยปลาดุก เพื่อขยายพันธุ์เป็นแหล่งอาหารโปรตีนสำหรับให้ราษฎรนำไปประกอบอาหารได้ในอนาคต

พ.อ.ภาณุรัตน์  กล่าวว่า  เหตุที่เลือกนำผ้าห่มมามอบให้ราษฎรห้วยปลาดุกและบ้านร่มเย็นในครั้งนี้ ตนได้ทราบว่า  ยังมีผู้ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาวหลายครัวเรือน ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมายังได้รับแจกเครื่องกันหนาว  ทั้งๆที่สภาพอากาศหนาวเย็น ภูมิประเทศตั้งอยู่ในหุบเขา.

x

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น