วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562

เตรียมเปิด ร.ร.นานาชาติฟินแลนด์แห่งแรกในไทยที่เมืองเลย (ชมคลิป)เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม  2562  ที่ศาลากลางจ.เลย นายศรัณย์  ลีฬหเกรียงไกร  ผู้อำนวยการมูลนิธิสานสัมพันธ์  ได้เข้าพบนายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เพื่อประชุมและนำเสนอโครงการก่อสร้างโรงเรียนนานาชาติแห่งแรกของจังหวัดเลย  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวกับกับการศึกษา และตัวแทนภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมด้วยนายศรัณย์กล่าวว่า  มูลนิธิสานสัมพันธ์ เป็นองค์กรภาคเอกชนด้านการดูแลและสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในสังคม  โดยเฉพาะเยาวชนในประเทศไทย  โครงการก่อสร้างโรงเรียนนานาชาติเน็กซัสที่จังหวัดเลย  สืบเนื่องจากทางมูลนิธิฯซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริหารด้านการจัดการศึกษาในประเทศฟินแลนด์ ได้ร่วมกันวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ที่จะก่อตั้งโรงเรียนนานาชาติฟินแลนด์แท้ๆ แห่งแรกในประเทศไทย  โดยข้อมูลจากสมาคมโรงเรียนนานาชาติพบว่า อัตราการเจริญเติบโตของโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นร้อยละ 12 แม้ว่าอัตราการเกิดของเด็กจะลดลง  ซึ่งในประเทศไทยมีโรงเรียนนานาชาติทั้งหมด  175 แห่ง โดยจำนวน 2 ใน 3 ของโรงเรียนนานาชาติทั้งหมด ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ และจังหวัดปริมณฑล ค่อนข้างกระจุกตัวสูงมาก


สำหรับโครงการที่จังหวัดเลยนี้ถือเป็นโรงเรียนนานาชาติฟินแลนด์แห่งแรกของประเทศไทยที่กำลังจะได้รับการรับรองถูกต้องอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลประเทศฟินแลนด์  เป็นโรงเรียนนานาชาติที่จะเอื้อต่อคนไทยและชาว สปป.ลาว ด้วยราคาที่ไม่แพงมาก มีการเรียนการสอนครบวงจรตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงเกรด 12 เด็กที่จบจากโรงเรียนนานาชาติฟินแลนด์ก็จะสามารถไปสอบเทียบเข้าสถาบันการศึกษาได้ทั่วโลก และไปเรียนต่อที่ประเทศฟินแลนด์ก็จะง่ายขึ้นด้วย  เหตุที่เลือกจังหวัดเลยเพราะมีที่ตั้งเหมาะสม อยู่ใกล้ชายแดนไทย-ลาว สามารถรองรับบุตรหลานจากฝั่ง สปป.ลาวเข้ามาเรียนได้ด้วย  และรายได้ต่อหัวประชากรของจังหวัดเลย อยู่ในอันดับที่ 4 ของภาคอีสาน ผู้ปกครองมีศักยภาพพอที่จะให้การศึกษาบุตรหลานในโรงเรียนนานาชาติได้

สำหรับที่ดินก่อสร้างโรงเรียนนั้นได้กำหนดไว้ที่ริมถนนสายวังสะพุง-หนองบัวลำภู เยื้องโรงเรียนศรีสงครามวิทยา  บนเนื้อที่ 15 ไร่  จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างเฟสแรกได้ประมาณปี 2564  ใช้งบประมาณ 100 ล้านบาท  สำหรับสร้างอาคาร ตกแต่งภายใน และอุปกรณ์การเรียนการสอน โดยในระยะแรกจะเริ่มดำเนินการเรียนการสอนชั้นเตรียมประถมศึกษาและชั้น ป.1 กับ ป.2 ก่อน  นายศรัณย์กล่าว.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น