วันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ชมเพลิน สะพานพิทูเนีย สวนป่านาปอ อ.นาแห้ว (คลิป)ที่โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว 2  หรือที่นิยมเรียกว่ากันว่าสวนป่านาปอ  ต.แสงภา  อ.นาแห้ว  ในช่วงวันคริสต์มาส ประชาชนได้เดินทางไปเที่ยวชมไม้ดอกเมืองหนาวนานาพันธุ์ ที่โครงการปลูก ประดับประดา ทั้งปลูกลงดินในแปลง และตกแต่งไว้ในกระถาง มีทั้งต้นคริสต์มาส พิทูเนีย  ผีเสื้อ สร้อยไก่ ซัลเวีย ดาวเรือง  ไอเดรนเยีย และดอกกุหลาบ
  


โดยในปีนี้มีจุดสนใจของนักท่องเที่ยวเป็นพิเศษคือ สะพานไม้ไผ่ ลดหลั่นเป็นชั้น ประดับด้วยดอกพิทูเนีย ไว้ตามริมทางเดินตลอดแนว นักท่องเที่ยวต่างประทับใจ พากันถ่ายรูปเป็นระลึกกันอย่างเพลิดเพลิน ท่ามกลางอากาศที่เย็นสบาย
โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว 2  เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีเนื้อที่ประมาณ 34 ไร่  มีการจัดรูปแบบของสวนป่าให้เป็นจุดท่องเที่ยวและจุดเรียนรู้ด้านการเกษตรให้แก่ราษฎรในพื้นที่รอบโครงการ  ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สวนป่านาปอเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอนาแห้ว มีสภาพภูมิประเทศล้อมรอบไปด้วยภูเขาสลับซับซ้อน อากาศเย็นสบาย ทำให้สามารถปลูกไม้ดอกเมืองหนาวได้ในระยะเวลายาวนานกว่าในพื้นที่อื่น เบ่งบานตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนเมษายนของปีถัดไป. 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น