วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563

ธ.ก.ส.เลยใจป้ำ แจกรถกระบะรีโว้ 6 คันรวด พ่วงมอ’ไซค์-ทองคำ รวม 12 ล้านบ.ที่โรงแรมเลยพาเลซ อ.เมือง จ.เลย  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดเลยจัดงาน จับสลากรางวัลออมทรัพย์ทวีโชคและผู้มีอุปการะคุณในรอบที่ 2/2562 โดยนายโสภณ สุวรรณรัตน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธาน  และมีนายศิริชัย สันต์สัมพันธ์กุล ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดเลย นายศรีนารถ ชาธรรมมา นางรัตนาวลี กุญชรมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานธ.ก.ส.จังหวัดเลยและคณะผู้บริหารสาขาในสังกัดทั้ง 18 สาขารวมไปถึง ผู้ใช้บริการเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ร่วมเป็นสักขีพยาน


โดยในครั้งนี้ธ.ก.ส.จังหวัดเลย มีรางวัลมอบให้กับทั้งหมด 5 รางวัล ประกอบด้วยรางวัลที่ 1 รถยนต์ Toyota Hilux Revo Smart Cab จำนวน 6 คัน  , รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ Scoopy i จำนวน 49 คัน  รางวัลที่ 3 ทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 67 รางวัล , รางวัลที่ 4 ทองคำหนัก 2 สลึงจำนวน 220 รางวัล  และรางวัลที่ 5 ทองคำหนัก 1 สลึงจำนวน 624 รางวัลรวมมูลค่า 12 ล้านห้าแสนบาทผลการจับรางวัลที่ 1 รถยนต์ Toyota Hilux Revo Smart Cab จำนวน 6 รางวัล ปรากฏว่ามีผู้โชคดีประกอบด้วย นางลุน  ภิญโญวัย อายุ 58 ปี  ลูกค้าสาขาผาขาว , นางสุปราณี  อ่อนสำลี  อายุ 53 ปี ลูกค้าสาขากำเนิดเพชร , นายนิคม  นีระพงษ์  อายุ 44 ปี  ลูกค้าสาขาเลย , นางวันเพ็ญ  ศรีเวียง  อายุ 52 ปี ลูกค้าสาขาหนองหิน , ด.ญ.ศศิพิมพ์ เร่งสมบูรณ์  ลูกค้าสาขาวังสะพุง , และนางบุญโยม  นันทกร  อายุ 55 ปี ลูกค้าสาขาภูเรือ

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ผู้ที่มีสิทธิ์ชิงรางวัลคือผู้ที่มียอดเงินฝากคงเหลืออีก 2,000 บาทติดต่อกัน 3 เดือน จะได้รับสิทธิ์ในการชิงรางวัล 1 สิทธิ์ โดยจะฝากเงินช่วงเดือนใดก็ได้ซึ่งธนาคารกำหนดวันเป็น 2 ช่วง และกำหนดวันจับรางวัลพร้อมกันทั่วประเทศเริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม  ประกอบด้วยช่วงที่ 1 ตัดยอดเงินฝากวันที่ 30 มิถุนายนของทุกปีและจับรางวัลในวันที่ 5 สิงหาคมของทุกปีช่วงที่ 2 ตัดยอดเงินฝากวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปีและจับรางวัลในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ของทุกปี
ทั้งนี้ ในการจับรางวัลออมทรัพย์ทวีโชคครั้งนี้  ธนาคารมีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นความบันเทิงและตอบแทนลูกค้า  สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนรักการออม  จึงขอเชิญชวนชาวจังหวัดเลย ร่วมกันฝากเงินกับ ธ.ก.ส เพื่อ เกษตรกรของชาติฝากทุกบาทกับ ธ.ก.ส เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ยิ่งออม  ยิ่งดี  ทวีโชค.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น