วันจันทร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563

อช.ภูหินร่องกล้าประกาศปิดท่องเที่ยวภูลมโลจากการที่ดอกนางพญาเสือโคร่งภูลมโล  ในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า  พื้นที่ตำบลกกสะทอน  อ.ด่านซ้าย จ.เลย กว่า 100,000 ต้น บนเนื้อที่ 1,200 ไร่  ได้เบ่งบานนับตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม 2562  ถึงสัปดาห์ที่สองของเดือนมกราคม 2563 ดอกได้ร่วงโรย ผลิใบเขียวขึ้นมาแทนที่ตามวงจรชีวิตของต้นนางพญาเสือโคร่ง
  

ซึ่งปีนี้ถือว่าระยะการบานของดอกสั้นกว่าทุกปี เพราะสภาพอากาศหนาวจัดเพียง 2 สัปดาห์ มีนักท่องเที่ยวขึ้นไปชมความสวยงามเป็นจำนวนมาก โดยทางอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าได้ประกาศห้ามนำรถยนต์ส่วนตัวทุกชนิดเข้าในพื้นที่ภูลมโล เพื่อกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนที่ให้บริการรถนำเที่ยว ทั้งจากฝั่งบ้านใหม่ร่องกล้า  อ.นครไทย จ.พิษณุโลก  และฝั่งตำบลกกสะทอน  อ.ด่านซ้าย จ.เลยนั้น


นายสุริยา กาละสุข   ล่าสุด  เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563  นายสุริยา กาละสุข   เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า  ได้ลงนามในประกาศเรื่อง ประกาศปิดการท่องเที่ยวภูลมโล และยกเลิกประกาศอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าเรื่องการนำรถส่วนตัวเข้าในเขตภูลมโลแล้ว 

ประกาศระบุว่า  ตามประกาศอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เรื่อง ห้ามนํายานพาหนะที่อุทยานแห่งชาติมิได้ อนุญาตเข้าไปในเขตภูลมโล ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นั้น อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าพิจารณาแล้วเห็นว่า ต้นนางพญาเสือโคร่ง (ซากุระเมืองไทย) เริ่มผลิใบและดอกร่วงโรยเป็นจํานวนมาก ทําให้ความสวยงามของต้นนางพญาเสือโคร่ง ลดน้อยลงและหมดไป ไม่มีความจําเป็น ที่จะให้รถนําเที่ยวพานักท่องเที่ยวเข้าไปในพื้นที่อีกต่อไป ประกอบกับต้องทําการปรับปรุง ฟื้นฟูระบบนิเวศ บริเวณพื้นที่ภูลมโลให้กลับฟื้นคืนสภาพป่าธรรมชาติที่สมบูรณ์ดังเดิมดังนั้น อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จึงขอประกาศปิดการท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่ภูลมโล และยกเลิกประกาศอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เรื่อง ห้ามนํายานพาหนะที่อุทยานแห่งชาติมิได้อนุญาต เข้าไปในเขตภูลมโล ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น