วันศุกร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563

ผบ.กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีมอบผ้าห่มกันหนาวให้ชาวเชียงคาน (ชมคลิป)ที่ศาลาประชาคมอำเภอเชียงคาน  จ.เลย พลตรีสวราชย์ แสงผล  ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี  ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3  และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 1 เดินทางมามอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ประชาชนชาวอำเภอเชียงคาน  ตามโครงการกองทัพบกช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยหนาว  โดยมีนายอภินันท์  สุวรรณโค  รักษาการนายอำเภอเชียงคาน  พ.อ.สุภัทร  ชูตินันทน์  ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 21  และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับและร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวด้วย
 

จังหวัดเลย มี 14 อําเภอ 89  ตำบล 840 หมู่บ้าน  ประชากร 634,513 คน คน จากความกดอากาศสูงได้แผ่ลง มาปกคลุมประเทศไทย ทําให้บริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียง เหนือตอนบน อุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่อง ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่สูง หรือตั้งบ้านเรือนอยู่ตามพื้นที่ป่าเขา ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาว ถึงหนาวจัดในบางพื้นที่ ในห้วงเดือนธันวาคม 2562 ที่ผ่านมาอุณหภูมิต่ํากว่า 10 องศา ติดต่อกันหลายวัน ทําให้มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสภาวะอากาศหนาวเป็นจํานวนมาก  ซึ่งอำเภอเชียงคานก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ประสบกับสภาวะอากาศหนาว
การมอบผ้าห่มครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการบรรเทาภัยหนาว ลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อหาเครื่องนุ่งห่มกันหนาวแล้ว  ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนด้วย.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น