วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563

ตื่นตาตื่นใจ !! ภูกระดึงจัดงานใหญ่ ต่างชาติยกทัพโชว์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน (ชมคลิป)เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563  ที่แลนด์มาร์ค ต.ผานกเค้า  อ.ภูกระดึง จ.เลย  นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นประธานพิธีเปิดเทศกาลศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (ครั้งที่ 1 จังหวัดเลย)  จัดโดยชาวอำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติจังหวัดสุรินทร์
 

โดยก่อนพิธีเปิดจะเริ่มขึ้น มีขบวนพาเหรดของนักแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจาก 12 ประเทศ ประกอบด้วย ศรีลังกา  อินเดีย เกาหลี รัสเซีย ฮังการี บังคลาเทศ  เนปาล  เม็กซิโก บัลกาเลีย อินโดนิเซีย ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเชค  เดินเข้าสู่บริเวณเวทีจัดงาน  สร้างความตื่นตาตื่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มารอชมกว่า 2,000 คน
นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ นายอำเภอภูกระดึง  กล่าวว่า  นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่อำเภอภูกระดึงได้รับเลือกให้จัดงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวอำเภอภูกระดึง  ต่างตื่นตัว ร่วมแรงร่วมใจจัดงานนี้ เพื่อให้อะคันตุกะผู้มาเยือนกว่า 900 คน ได้รับความประทับใจมากที่สุด  ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ ระหว่างชุมชนกับอาคันตุกะ  , เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านการศึกษา ของเด็กและเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ,เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการท่องเที่ยวของรัฐบาล  , เพื่อเผยแพร่ให้ชุมชนต่างๆ ของประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับและรู้จักของนานาชาติ อันจะเป็นรากฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ ส่งเสริมการสร้างเศรษฐกิจของชุมชน บนวิถีพอเพียง และหลักพระพุทธศาสนา  
นายอำเภอภูกระดึงกล่าวอีกว่า  การจัดงานครั้งนี้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   อันประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศด้วยการสร้างสันติภาพระหว่างประเทศ , ยุทธศาสตร์การสร้างศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม และยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนและสังคม  นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดการพัฒนาจังหวัดเลย ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว  , ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อยกระดับสู่สากล  และยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างศักยภาพคน และชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และรักษาความมั่นคง
สำหรับการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติครั้งนี้ จัดขึ้น 2 รอบ คือวันที่ 26 มกราคม 2563 ที่แลนด์มาร์ค ต.ผานกเค้า  และวันที่ 27 มกราคม 2563 ที่โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้  ต.ห้วยส้ม  อ.ภูกระดึง

ทั้งนี้ ก่อนพิธีเปิดงานจะเริ่มขึ้น  ผู้แทนคณะอาคันตุกะจากประเทศต่างๆ ได้ลงนามบันทึกในประกาศ ให้ภูกระดึงเป็นสถานที่ที่มีความล้ำค่าควรแห่งการร่วมกันอนุรักษ์-ของโลก พร้อมมอบรางวัลผู้สร้างสันติภาพโลกให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และรางวัลผู้นำดีเด่นให้นายอำเภอภูกระดึงด้วย.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น