วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563

ปฏิบัติการลดฝุ่นPM2.5 กอ.รมน.เลยผนึกกำลังขนส่ง ตั้งด่านตรวจจับรถควันดำ ปรับเงิน-ห้ามใช้


เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563  เวลา 16.30 น.  พ.อ.สมหมาย  บุษบา  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.เลย (กอ.รมน.เลย) มอบหมายเจ้าหน้าที่ออกตั้งด่านตรวจจับรถควันดำ โดยบูรณาการร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดเลยที่บริเวณหน้าโชว์รูมโตโยต้าเมืองเลย ต.นาอาน  อ.เมืองเลย  ถนนมลิวรรณขาเข้า เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือพีเอ็ม 2.5 ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งกรมควบคุมมลพิษระบุว่า ไอเสียจากรถยนต์ เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดฝุ่นควันขนาดเล็ก หรือพีเอ็ม 2.5
 
โดยได้สุ่มตรวจรถ 140 คัน  แยกเป็นรถยนต์ 120 คัน  และรถขนส่ง 20 คัน  พบรถยนต์ควันดำเกินมาตรฐาน 1 คัน  เจ้าหน้าที่ได้เปรียบเทียบปรับตามอัตราที่กฎหมายกำหนด  พร้อมสั่งห้ามใช้ จนกว่าจะได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์
ทั้งนี้  ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดเลย ได้แจ้งเตือนให้เจ้าของรถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล หมั่นตรวจสอบและดูแลรักษารถยนต์ไม่ให้เกิดควันดำ ที่เพื่อสภาพอากาศที่ดีของส่วนรวม  ซึ่งเจ้าที่จะมีการสุ่มตรวจจับอย่างเข้มงวด หากพบรถยนต์ที่มีควันดำเกินค่ามาตรฐาน จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น