วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563

สกัดเข้มข้น ป้องกันไวรัสโคโรนาคนลาวเข้าเลยที่ด่านท่าลี่ (ชมคลิป)จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาในขณะนี้  ที่ด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็ง สะพานมิตรภาพแม่น้ำเหืองไทย-ลาว ต.อาฮี  อ.ท่าลี่  จ.เลย  เป็นหนึ่งในจุดที่มีชาว สปป.ลาว เดินทางเข้ามาในประเทศไทยจำนวนมาก  สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าลี่ได้ตั้งจุดตรวจคัดกรองโรคของประชาชนที่จะผ่านเข้าเมืองอย่างเข้มงวด โดยเจ้าหน้าที่ได้ให้ผู้ที่จะผ่านแดนต้องล้างมือด้วยเจล ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เพื่อคัดครองผู้มีอาการป่วย หากมีอุณหภูมิสูงกว่า 36.5 องศาเซลเซียส จะถูกซักประวัติ และนำตัวตัวไปไว้ที่ห้องกักโรค ซึ่งประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และมีการตื่นตัวสวมหน้ากากปิดปากปิดจมูกหลายคน
นายพัฒนพล  นาเสถียร  เจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองโรคด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็ง เปิดเผยว่า ในแต่ละวันมีประชาชนที่ส่วนใหญ่เป็นชาวลาวเดินทางผ่านแดนประมาณ 400 คน  สำหรับกลุ่มคนที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือ ผู้โดยสารที่มากับรถประจำทางสายหลวงพระบาง-เมืองเลย  เพราะที่หลวงพระบางมีนักท่องเที่ยวจีนจำนวนมาก  อย่างไรก็ตาม หลังจากการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาที่ด่านแห่งนี้ ก็ยังไม่พบผู้มีอาการที่ต้องสงสัย  มีเพียงไข้หวัดธรรมดาเท่านั้น  ซึ่งได้แจกหน้ากากอนามัยให้คนที่มีอาการเพื่อป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อต่อไป พร้อมให้วามรู้ในการดูและระวังป้องกันตนเองด้วย.ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น