วันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563

เลยแล้งสนิท ชาวบ้านเดือดร้อนหนัก ทหาร-อบต.เข้าช่วยแจกจ่ายน้ำ (ชมคลิป)สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดเลย ยังคงทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แหล่งน้ำต่างๆแห้งขอด   ประชาชนขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคหลายครัวเรือนเป็นเวลานานกว่า 2 เดือนแล้ว จนต้องร้องขอความช่วยเหลือจากทางหน่วยทหารและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ นำน้ำเข้าไปแจกจ่ายช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562  พลตรีสำราญ เจริญวงค์เพ็ชร์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 ได้สั่งการให้รถบรรทุกน้ำจากมณฑลทหารบกที่ 28 ค่ายศรีสองรัก  จ.เลย  2 คัน  ร่วมกับรถบรรทุกน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก อ.เมืองเลย  1 คัน  รวมปริมาณน้ำกว่า 3,000 ลิตร ออกไปแจกจ่ายให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่หมู่ 11 ต.ศรีสองรัก  อ.เมืองเลย  ตามโครงการราษฏร์ รัฐ ร่วมใจช่วยเหลือภัยแล้ง  หลังจากที่ได้รับความเดือดร้อน  บ่อน้ำในหมู่บ้าน ความลึกประมาณ 7 เมตร แห้งขอด  และน้ำประปาหมู่บ้านไม่สามารถใช้การได้ เนื่องจากแหล่งน้ำดิบไม่เหลือน้ำในอ่างแล้ว
การแจกจ่ายน้ำครั้งนี้ จะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้แก่ประชาชน 15 หลังคาเรือน สำหรับน้ำที่ใช้อุปโภค ไม่ว่าจะเป็นน้ำสำหรับล้างถ้วย ล้างจาน อาบน้ำ และซักผ้า ได้ในช่วง 1-2 สัปดาห์.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น