วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

สสจ.เลยเตือนอันตราย วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์วันแห่งความรัก แนะทางออกช่วยตัวเองปลอดภัยกว่า


นายปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย กล่าวว่า วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ เป็นวันแห่งความรัก ตามวัฒนธรรมตะวันตก วัยรุ่นส่วนใหญ่รับวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาอย่างไม่ยั้งคิด มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ซึ่งวัยอันควร หมายถึง ผู้ที่จบการศึกษา มีงานทำ,อายุอยู่ในวัยบรรลุนิติภาวะแล้ว

ความสัมพันธ์ทางเพศไม่ว่าจะเกิดจากความพร้อมใจ ความมึนเมา การข่มขืน เป็นการเสี่ยงมากที่สุดที่จะเกิดผลร้ายตามมา เช่น การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ การติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่นหนองใน
เริม เชื้อรา โดยเฉพาะโรคเอดส์  อันตรายต่อสุขภาพและเสียชีวิตได้ การเสี่ยงต่อความตายจะไม่เกิดถ้ารู้จักยับยั้งชั่งใจ


 
"วันแห่งความรักไม่ใช่วันจะมอบตัวให้ใคร พรหมจรรย์ไม่ใช่สิ่งพิสูจน์รักแท้ แต่เป็นสิ่งที่ทำให้ผู้หญิงไร้ค่าทันที  ที่มอบให้ชายก่อนการแต่งงาน รักได้แต่ต้องรักให้เป็น รู้จักปฏิเสธ"

หยุดพฤติกรรมเสี่ยงทุกอย่าง โดยเฉพาะการมีคู่นอนหลายคน  เป็นสิ่งที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อมากที่สุด ควรยึดมั่นในวัฒนธรรมไทย ให้รักนวลสงวนตัว เพื่ออนาคตที่ดีกว่า เป็นผู้หญิงไม่ไปไหนตามลำพังกับผู้ชายแม้เพื่อนใกล้ชิดก็ตาม (คดีข่มขืนผู้ต้องหามักเป็น   ผู้ใกล้ชิดกับผู้เสียหาย มากกว่าร้อยละ ๘๐) ไม่มีใครรักเราเท่าตัวเราเอง ชีวิตจะปลอดภัยจากสิ่งที่กล่าว การปฏิบัติเพื่อลดความรู้สึกทางเพศมีหลายวิธี เช่น ออกกำลังกาย อ่านหนังสือ ท่องเที่ยว เล่นดนตรี กีฬา  การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง เป็นต้นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย กล่าวอีกว่า  โดยเฉพาะวัยรุ่น ให้ยึดหลัก “วัยรุ่นเลย หัวใจสตรอง ไม่แทง ไม่ท้อง ไม่ทิ้ง ก๋อ” และเน้นคำว่า “รัก” ในเทศกาลแห่งความรัก ให้เป็นเทศกาลในการแสดงออกถึงการมอบความรักให้กับคนที่เรารัก ไม่ว่าจะแฟน คนรัก สามีภรรยา ลูก พ่อแม่ พี่น้อง ปู่ย่าตายาย เพื่อนฝูง รวมทั้งคนที่อาศัยอยู่บนโลกนี้ อย่างถูกต้องและเหมาะสมและให้“รู้เท่าทันเพื่อป้องกันเอดส์  โดยการปฏิเสธแอลกอฮอล์ หมายถึง การรู้เท่าทันอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้จากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ หรือการตั้งครรภ์ไม่พร้อม และยังรู้เท่าทันวิธีป้องกันปัญหาดังกล่าวโดยการสวมถุงยางอนามัยทุกครั้ง.ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น