วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ทหารผนึกกำลังท้องถิ่น ปภ. ทางหลวง ปล่อยขบวนรถน้ำออกช่วยเหลือภัยแล้ง (ชมคลิป)ที่ค่ายศรีสองรัก จ.เลย  เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์  2563 พ.อ.วิทยา พรจรรยา รองผู้บัญชาการ มทบ.28  เป็นประธานพิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ ออกแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากภัยแล้ง  ตามโครงการราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2563  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีด้วย

พ.อ.ปฏิวัติ  ชื่นศรี  หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน มทบ.28 กล่าวว่า  จากการที่ในพื้นที่จังหวัดเลยขณะนี้เข้าสู่ฤดูแล้ง  มีประชาชนได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคจำนวนมาก ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 28  จึงได้ดำเนินโครงการราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2563  ได้ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ประชาชน  โดยร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดเลย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เลย  แขวงทางหลวง จ.เลย  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำรถบรรทุกน้ำรวมจำนวน 72,000 ลิตร  ออกแจกจ่ายประชาชนที่ขาดแคลน
นายประมวล  ลาภจิต  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เลย  เปิดเผยว่า  สถานการณ์ภัยของจังหวัดเลยปีนี้ถือว่าส่งผลกระทบมากกว่าทุกปี อย่างไรก็ตาม แม่น้ำเลยที่รับน้ำจากอ่างเก็บน้ำเลย มีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับเป็นแหล่งน้ำดิบผลิตน้ำประปาส่วนภูมิภาค และพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเลย ได้ถึง 7 เดือน  เมื่อมีฝนตกลงมาช่วงเดือนมิถุนายน สถานการณ์ก็จะคลี่คลายลงไป.ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น