วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

เลยลุยทำความสะอาดครั้งใหญ่สกัดไวรัสโคโรนา แจกหน้ากากปชช. ผอ.รพ.เลยยัน ไร้ผู้ป่วย (ชมคลิป)


เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดเลย นายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมือง นายชุมนุม วิทยานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลย  นายกเทศมนตรีเมืองเลย พร้อมด้วยจิตอาสากว่า 50 คน ร่วมกิจกรรมและแนวทางปฏิบัติ  Big cleaning week  จิตอาสาสู้โคโรนา” โดยให้ความรู้ แจกหน้ากากอนามัย เจลล้างมือกับประชาชนที่มารอขึ้นรถประจำทาง รวมไปถึงผู้ประกอบการโรงแรม ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ผู้ประกอบการฟิตเนส และผู้ประกอบการปั๊มน้ำมันทุกแห่ง


นายชุมนุม วิทยานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในจังหวัดเลย ยังไม่มีผู้ที่ติดเชื้อ แต่ที่หน้าห่วง เพราะจังหวัดเลย เป็นจังหวัดท่องเที่ยว การสร้างความตื่นตัวให้กับพี่น้องประชาชน โดยเริ่มจากตัวเราเอง บ้านเรือน ที่มีการสัมผัสร่วมกันของพี่น้องประชาชน จะช่วยการลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยในทุกมณฑลของ ประเทศจีน รวมทั้งยังพบผู้ป่วยยืนยันในหลายประเทศทั่วโลก องค์การอนามัยโลก (WHO)ประกาศให้เป็นโรคติดต่อ ระหว่างประเทศ จากข้อมูลกรมควบคุมโรค ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 พบว่า ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อยืนยัน ทั้งหมด 25 ราย ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ต้องเฝ้าระวังทั้งหมด 492 ราย ยังคงรับไว้ในโรงพยาบาล 373 ราย
กระทรวงสาธารณสุข ได้มีข้อสั่งการสำหรับการดำเนินงานในพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาตของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 แก่ทุกหน่วยงานอย่างเคร่งครัด ได้แก่ องค์กรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สถานที่ราชการ ทุกแห่ง ระบบขนส่งสาธารณะ ผู้ประกอบการ ร้านอาหาร โรงแรม ห้างสรรพสินด ฟิตเนส ปั๊มน้ำมันทุกแห่ง นั้น งานป้องกันควบคุมโรคและระบาดวิทยา กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลเลย จึงขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงาน ได้จัดกิจกรรม Big cleaning week เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่สายพันธุ์ ใหม่ 2019 ในระหว่างวันที่ 4-11 กุมภาพันธ์ 2563.


ภาพโดยวสันต์  สุนา 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น