วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ศิษยานุศิษย์นับหมื่นแห่อาลัย ประชุมเพลิงหลวงปู่พัน (ชมคลิป)เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  ที่วัดป่าสันติธรรม  บ้านน้ำภู  ต.เมือง  อ.เมือง จ.เลย   มีพิธีประชุมเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่พัน  ฐิตธัมโม  เจ้าอาวาสวัดป่าน้ำภู  โดยมีหลวงปู่ทุย  ฉันทกโร  เจ้าสำนักวัดป่าดานวิเวก หรือ วัดดงศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬ  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  และนายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการเลยเป็นประธานฝ่ายฆราวาส  พร้อมด้วย พล.อ.เถลิงศักดิ์  พูลสุวรรณ  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการกองทัพบก  อดีตผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเลย (คนสุดท้าย) ท่ามกลางศิษยานุศิษย์ร่วมพิธีด้วยความอาลัยกว่า 10,000 คน  โดยจัดพิธีอย่างเรียบง่ายตามความประสงค์ของหลวงปู่พันหลวงปู่พัน ฐิตธัมโม เกิดเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2474 ที่บ้านนาโคก ต.นาอ้อ ปัจจุบันเป็น ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย โยมบิดา-มารดา ชื่อ นายพา และนางเฟือย ไม่ทราบนามสกุล เป็นบุตรคนโตในจํานวน 6 คน ในปี 2486 ท่านได้บรรพชา เป็นสามเณรที่มหานิกาย ณ วัดโพธิ์ศรี บ้านนาโคก ซึ่งในระหว่างบวชเป็นสามเณร ท่านมีโอกาสได้เคย ติดตามครูบามูล เดินทางไปที่เมืองทุ่ง จ.ล้านช้าง ประเทศลาว เพื่อไปศึกษาวิชาอาคม กับหลวงปู่ยาครูน้อย ในระหว่างที่ อยู่กับหลวงปู่ยาครูน้อยนี้ ท่านได้ติดตามท่านไปโปรดญาติโยม ที่เมืองปลา ประมาณ 1 ปี ก็เดินทางกลับจังหวัดเลย และ สามารถสอบนักธรรมตรีได้ จนท่านบวชเณรได้ 2-3 ปี จนอายุ 15 ปี ท่านก็ได้ลาสิกขาออกมาช่วยบิดามารดา ทําไร่ไถนา
จนอายุครบ 20 ปี ท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุครั้งที่หนึ่ง ที่วัดศรีจันทร์ บ้านนาอ้อ ท่านก็ได้ลาสิกขาออกมา และแต่ง งาน มีบุตรทั้งหมด 3 คน จนในปี พ.ศ.2515 ภรรยาได้เสียชีวิต ท่านได้เลี้ยงบุตรธิดาเรื่อยมา จนกระทั่งประมาณ พ. ศ. 2520 ท่านปลงอนิจจังกับชีวิต เกิดความเบื่อหน่าย จึงอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เป็นครั้ง 2 ฝ่ายธรรมยุติ เมื่ออายุ 46 ปี โดยได้อุปสมทบ ณ วัดศรีสุทธาวาส อ.เมือง จ.เลย มีพระเทพวราลังการ (หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ) เป็นพระอุปัชฌาย์ มีพระสมุห์ไกรศรี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการธีระพงศ์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า "ฐิตธัมโม" แปล ว่า ผู้ตั้งอยู่ในธรรม
หลังจากที่ท่านบวชเป็นพระแล้ว ท่านก็กลับมาจําพรรษาอยู่ที่ วัดถ้ําผาปู่ ฝึกอบรมกรรมฐาน ทําสมาธิ ภาวนาเดินจงกรม อยู่กับ หลวงปู่คําดี ปภาโส และหลวงพ่อสีทน สีลธโร (ศิษย์ผู้ใหญ่หลวงปู่คําดี และเป็นพระพี่เลี้ยงท่าน) หลวงปู่ได้เร่งทํา ความพากเพียร มองเห็นธรรมนํามาพิจารณา ละทิ้งคาถา อาคมที่เคยร่ําเรียนมา ออกธุดงค์ตามป่าเขา ร่ําเรียนจาก มหาวิทยาลัยธรรมชาติ และจากครูบาอาจารย์หลายรูปหลายองค์ จนเมื่อปี 2524 หลวงปู่พัน ฐิตธัมโม ท่านจําพรรษาอยู่ ที่ วัดป่าบ้านน้ําภู (วัดป่าสันติธรรม) ปฏิบัติธรรมภาวนา จนถึงวาระสังขาร.

ภาพโดยนายสีชมพร ดาบลาอำ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น