วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

กอ.รมน.ตรวจระเบิดโรงโม่หินวังสะพุง ป้องกันเหตุร้าย (ชมคลิป)


เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์  2563  พ.อ.สมหมาย  บุษบา  รองผู้อำนวยการ รมน.จังหวัดเลย และรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 ค่ายศรีสองรัก  มอบหมายให้ พ.ท.วุฒิพงษ์  นามวงษ์  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน กอ.รมน.จังหวัดเลย ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอวังสะพุง  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย  กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย และมณฑลทหารบกที่ 28 เข้าตรวจสอบตรวจสอบการขออนุญาตซื้อ มีใช้และย้ายวัตถุระเบิด ที่โรงโม่หิน บริษัท สหศิลา จำกัด ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลยการตรวจสอบครั้งนี้ได้ดำเนินการตาม ตามคำสั่งจังหวัดเลย ที่ 4496/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการขออนุญาตสั่ง นำเข้า ซื้อ มี ใช้ ย้าย และเก็บรักษาวัตถุระเบิด  ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2558  โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจตราการใช้วัตถุระเบิดที่ใช้ในกิจการอุสาหกรรมเหมืองแร่ เหมืองหิน  ตามแผนการตรวจออกตรวจสถานที่เก็บวัตถุระเบิด  โดยตรวจสอบ จำนวนการใช้ วัน เวลาที่ใช้ ความปลอดภัยของสถานที่เก็บปริมาณคงเหลือ เพื่อป้องกันการก่อเหตุก่อการการร้ายและอาชญากรรมชาติในพื้นที่  ทั้งนี้  จากการตรวจสอบ ผู้ประกอบการให้ความร่วมมืออย่างดี  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น