วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

เผาไม่หยุด!! ควันคลุมเมือง อากาศเลยใกล้วิกฤต PM2.5 แตะสีส้มแล้ว (ชมคลิป)สถานการณ์หมอกควันหรือฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่จังหวัดเลย  เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์  2563  ยังคงทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับสีส้มเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน  สภาพอากาศขมุกขมัว โดยเฉพาะในตัวจังหวัด มองเห็นหมอกควันได้ปกคลุมอย่างชัดเจน ทำให้ประชาชนตื่นตัวสวมใส่หน้ากากอนามัยกันมากขึ้นโดยกรมควบคุมมลพิษรายงานผลการตรวจวัดที่สถานีนาอาน  อ.เมืองเลย  พบว่าค่าของ PM2.5 อยู่ที่ 70 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์สีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ  ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยได้เตือนประชาน โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก คนชรา หญิงมีครรภ์และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวในกลุ่มโรคทางเดินหายใจ และโรค หัวใจและหลอดเลือด  ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องตัน เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง
 ทั้งนี้ ฝุ่นควันที่หนาแน่นในช่วงนี้ เกิดจากการเผาป่าขยายพื้นที่ทำกิน และเผาอ้อยเพื่อเร่งตัดส่งโรงงานน้ำตาลที่กำลังจะปิดหีบในช่วงปลายเดือนนี้  แม้ทางราชการจะประกาศ  รณรงค์ และออกมาตรการป้องกันควบคุมไม่ให้มีการเผา  แต่กลับไม่ได้ผลเท่าที่ควร.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น